Coaching door Leonne Meijs

Zelfkennis leidt tot meer levensgeluk en vitaliteit!

Léonne Meijs

Coaching en psychosociale consulten van Léonne Meijs kunnen deels vergoed worden door zorgverzekeraars, afhankelijk van je pakketkeuze en of je een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeskunde gekozen hebt.

Psychosociale therapie is gericht op het aanpakken en oplossen van spanningsproblematieken die het menselijk welzijn in de weg staan en tot gezondheidsproblemen kunnen leiden. Heel vaak hebben psychosociale problemen een verband met relaties en het onderhouden ervan of het communiceren daarbinnen. Dit kan zowel interpersoonlijk als intrapersoonlijk zijn. Het zijn geestelijke problemen die fysieke klachten kunnen veroorzaken. Bij deze investering kan het zijn dat je deels tegemoet gekomen wordt door je zorgverzekeraar. Een psychosociaal therapeut heeft in werkzaamheden een overlap met coaching, maar is niet hetzelfde.

Psychosociale therapie

Een psychosociaal consult is een vorm van therapie en bestaat uit het onderzoeken en oplossen van psychosociale problemen. Deze problematiek bestaat uit een combinatie van zowel psychische als sociale aspecten en is erop gericht deze middels gesprekken te verminderen:

  • Psychische problemen vanuit gevoelens en gedachten
  • Sociale problemen met mensen of instanties

Coaching

Een coach houdt zich ook bezig met gevoelens, gedachten en sociale interacties, maar concreet in de situaties waarin jij zelf aangeeft verandering te willen. Een coach ondersteunt je bij jouw doelen en onderzoekt samen met jou hoe jij je verhoudt tot jezelf, de ander en je omgeving in relatie tot wat jij wenst te veranderen, te ontwikkelen:

  • Veranderingen in gedrag
  • Vergroten vaardigheden (communicatieve, zakelijke, persoonlijke)

Het verschil tussen coaching en therapie

Het verschil tussen coaching en therapie zit in de visie, werkwijze en vooraf gestelde doelen. Een coach begeleidt naar gewenste doelen, terwijl bij therapie de focus veel meer ligt op het verhelpen van mentale blokkades en/of psychische klachten die het totale welbevinden beïnvloeden. Een ander verschil is dat coaching vaak uit kortdurende trajecten bestaat, terwijl psychosociale therapie vaak meer tijd nodig heeft.

Ontwikkelingsvragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zijn geschikt om via coaching aan te pakken. Het gaat vaak om persoonlijke ontwikkelingen van zakelijke en communicatieve vaardigheden. Reflecteren op hoe je nu functioneert en wat nodig is om tot de gewenste situatie te komen staat centraal. Je krijgt inzichten en er worden concrete, praktische handvatten uitgereikt waarbij je steeds zelf een volgende stap kan zetten. Het is een mindfulle interactie tussen coach en coachee met het oog op de toekomst en de gewenste resultaten. Veel meer dan bij therapie het geval is, waar óók de onderliggende problematieken middels gesprekken uitgebreid aan bod kunnen komen. Dit vraagt meer tijd en heeft een andere insteek met een andere herstelperiode dan bij coaching het geval is.

Een derde verschil is dat psychosociale therapie vooral door gesprekken te voeren plaatsvindt en coaching gestructureerde en interactieve technieken en tools gebruikt

Vergoedingen

Je werkgever: omdat werkgevers steeds vaker voordeel ervaren zijn tegenwoordig steeds meer werkgevers bereid om de kosten (geheel of gedeeltelijk) te betalen. Gezonde en vitale medewerkers hebben een gezonder en plezieriger leven, zijn energieker, veerkrachtiger en daardoor minder vaak ziek. En dat levert weer meer rendement op voor het bedrijf. Kosten kunnen gedekt zijn door de arbodienst. Een andere optie bij je werkgever is het bedrijfsopleidingenbudget voor een persoonlijk traject. Informeer bij jouw eigen werkgever naar de mogelijkheden.

Zorgverzekeraar: Léonne Meijs is als complementair werkend therapeut aangesloten bij beroepsvereniging Integrale Vitaliteitkunde.  Zij is als enige naast coach ook therapeut binnen Aago. Daarom is zij de enige voor jou als jij een psychosociaal consult wilt, welke mogelijk door een zorgverzekeraar vergoed wordt.
Persoonlijke codes Léonne Meijs ten behoeve van zorgverzekeraars op een rijtje: AGB code praktijk 90-19085 zorgverlener 90-040672, VIV Registratienummer 1907217A, RBCZ Licentie 505000R

Een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO): indien je een uitkering ontvangt dan kan je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van herstel en re-integratie. Er is een mogelijkheid om met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst te sluiten (IRO). Het UWV stelt dan geheel of gedeeltelijk een budget beschikbaar voor een re-integratie- of coachtraject. Informeer bij jouw eigen contactpersoon bij het UWV naar de mogelijkheden.

Persoons Gebonden Budget (PGB): psychosociale begeleiding is ook te vergoeden vanuit een persoonsgebonden budget. Informeer bij je gemeente naar jouw mogelijkheden.

Het Vervangingsfonds: wanneer je in het onderwijs werkzaam bent, kun je een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen. Informeer bij je werkgever naar jouw mogelijkheden hiervoor.

Laat de belastingdienst meebetalen

Zelfstandig ondernemerschap: indien je (startende)ondernemer bent, zijn de kosten van (starters)begeleiding aftrekbaar als ondernemingskosten. Ook kun je als ondernemer zelf een verzoek indienen bij je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of bedrijfsverzekering voor werknemers voor tegemoetkoming in de kosten. Informeer bij jouw eigen verzekering naar de mogelijkheden.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenprocedure

Soms loopt iets anders dan verwacht, spreek Léonne er gerust persoonlijk op aan. Wanneer je psychosociale therapie ontvangt, er niet samen uitkomt en je een klacht in wil dienen, kan dat via beroepsvereniging VIV en vind je hier meer informatie over de procedure.
Wanneer je feedback en/of een klacht hebt over de coaching vragen we je ook dat in eerste instantie persoonlijk te bespreken. Kom je er samen niet uit, volg dan de klachtenprocedure van Aago

VIV

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring en ethiek