Coaching door Aago Coaches

Zelfkennis leidt tot meer levensgeluk en vitaliteit!

Léonne Meijs

Coaching

Een coach houdt zich bezig met verandertrajecten en richt zich op gevoelens, gedachten en sociale interacties. En met name in de situaties waarin jij zelf aangeeft verandering te willen. Een coach ondersteunt je bij jouw doelen en onderzoekt samen met jou hoe jij je verhoudt tot jezelf, de ander en je omgeving in relatie tot wat jij wenst te veranderen, te ontwikkelen:

  • Veranderingen in gedrag
  • Vergroten vaardigheden (communicatieve, zakelijke, persoonlijke)

Coaches en therapeuten bij Aago

  • Léonne Meijs, NLP Mastercoach & Trainer die zich richt op vitaliteit & zingeving en past NLP, Systemische en Lichaamsgerichte therapeutische vaardigheden toe om veranderingen in de mindset tot op identiteitsniveau te doorgronden en veranderen.
  • Jolanda van der Wijst, NLP Mastercoach en richt zich op het verwerken van rouw en verlies, waarbij ze mensen weer in verbinding brengt met hun innerlijke passie en drijfveren. Hierbij past ze NLP, Systemische en Lichaamsgerichte therapie toe.
  • Ellen Roderkerken, NLP Mastercoach & Trainer die zich richt op vitaliteit: preventie en voorkomen van burnout. Ook Ellen werkt met de mindset en past NLP, Systemische en Lichaamsgerichte therapeutische vaardigheden alsook, waar gevraagd, therapie toe.
  • Kees Krijntjes, NLP Mastercoach & Trainer die zich richt op zakelijke communicatie en medewerkers traint en coacht in hun communicatieve vaardigheden, (wat in de praktijk zelden los staat van persoonlijke ontwikkeling en hij wel therapeutische mogelijkheden vanuit NLP toepast, maar geen therapie).

Het verschil tussen coaching en therapie

Het verschil tussen coaching en therapie zit in de visie, werkwijze en vooraf gestelde doelen. Een coach begeleidt naar gewenste doelen, terwijl bij therapie de focus veel meer ligt op het verhelpen van mentale blokkades en/of psychische klachten die het totale welbevinden beïnvloeden. Een ander verschil is dat coaching vaak uit kortdurende trajecten bestaat, terwijl psychosociale therapie vaak meer tijd nodig heeft.

Ontwikkelingsvragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zijn geschikt om via coaching aan te pakken. Het gaat vaak om persoonlijke ontwikkelingen van zakelijke en communicatieve vaardigheden. Reflecteren op hoe je nu functioneert en wat nodig is om tot de gewenste situatie te komen staat centraal. Je krijgt inzichten en er worden concrete, praktische handvatten uitgereikt waarbij je steeds zelf een volgende stap kan zetten. Het is een mindfulle interactie tussen coach en coachee met het oog op de toekomst en de gewenste resultaten. Veel meer dan bij therapie het geval is, waar óók de onderliggende problematieken middels gesprekken uitgebreid aan bod kunnen komen. Dit vraagt meer tijd en heeft een andere insteek met een andere herstelperiode dan bij coaching het geval is.

Een derde verschil is dat psychosociale therapie vooral door gesprekken te voeren plaatsvindt en coaching gestructureerde en interactieve technieken en tools gebruikt

Vergoedingen

Je werkgever: omdat werkgevers steeds vaker voordeel ervaren zijn tegenwoordig steeds meer werkgevers bereid om de kosten (geheel of gedeeltelijk) te betalen. Gezonde en vitale medewerkers hebben een gezonder en plezieriger leven, zijn energieker, veerkrachtiger en daardoor minder vaak ziek. En dat levert weer meer rendement op voor het bedrijf. Kosten kunnen gedekt zijn door de arbodienst. Een andere optie bij je werkgever is het bedrijfsopleidingenbudget voor een persoonlijk traject. Informeer bij jouw eigen werkgever naar de mogelijkheden.

Zorgverzekeraar: Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

Een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO): indien je een uitkering ontvangt dan kan je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van herstel en re-integratie. Er is een mogelijkheid om met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst te sluiten (IRO). Het UWV stelt dan geheel of gedeeltelijk een budget beschikbaar voor een re-integratie- of coachtraject. Informeer bij jouw eigen contactpersoon bij het UWV naar de mogelijkheden.

Persoons Gebonden Budget (PGB): psychosociale begeleiding is ook te vergoeden vanuit een persoonsgebonden budget. Informeer bij je gemeente naar jouw mogelijkheden.

Het Vervangingsfonds: wanneer je in het onderwijs werkzaam bent, kun je een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen. Informeer bij je werkgever naar jouw mogelijkheden hiervoor.

Laat de belastingdienst meebetalen

Zelfstandig ondernemerschap: indien je (startende)ondernemer bent, zijn de kosten van (starters)begeleiding aftrekbaar als ondernemingskosten. Ook kun je als ondernemer zelf een verzoek indienen bij je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of bedrijfsverzekering voor werknemers voor tegemoetkoming in de kosten. Informeer bij jouw eigen verzekering naar de mogelijkheden.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenprocedure

Soms loopt iets anders dan verwacht, spreek dan in eerste instantie je coach er persoonlijk op aan. Wanneer je er samen niet uitkomt en je een klacht in wil dienen, volg dan de klachtenprocedure van Aago

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring en ethiek