Virginia Satir Rollen

Virginia Satir Virginia Satir was een Amerikaanse psychologe en gezinstherapeute en één van de therapeuten die model stonden voor de NLP grondleggers Richard Bandler en Richard Grinder. Veel NLP technieken zijn van haar afkomstig. Ze was geliefd als therapeute en een pionier op het gebied van gezinstherapie. Samengevat is het uitgangspunt van Virginia Satir dat de mens in essentie goed …