Voel je vrij bereik je doel

CRKBO – geregistreerd opleidingsinstituut

Aago  staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Wat is Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs?

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen.

Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

CRKBO

CRKBO kwaliteitsbepalingen

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs:

 1. Duidelijke brochures in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen.
 2. Een transparante, volledige website met cursus inhoud en prijzen
 3. Theorie les en gestructureerde praktijk lessen met gespecificeerde dag indelingen
 4. Goed opgeleide docenten en een overzichtelijke administratie
 5. Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie
 6. Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
 7. Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding
 8. Individueel cursisten opleidingsprogramma
 9. Uitrusting cursuslokaal voldoet aan hygiëne eisen en veiligheidsnormen
 10. Toetsen, theorie en praktijk examens, herexamens, certificaten & diploma’s
 11. Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
 12. Betalings- en leveringsvoorwaarden ook voor de renteloze termijnbetalingen

BTW vrij

Door middel van deze registratie is het mogelijk om de NLP opleidingen BTW vrij aan te bieden.

INLPTA

Aago  NLP Opleidingen worden gecertificeerd en geregistreerd door het Internationaal NLP Trainers Associatief.

Wat is het Internationaal NLP Trainers Associatief?

INLPTA, het Internationaal NLP Trainers Associatief is in de jaren ’90 opgericht met als doel heldere richtlijnen te bieden en een wereldwijd netwerk op te bouwen van NLP Trainers die liefde hebben voor hun professie, kwaliteit en ethiek.

Toetsing en toelating vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

INLPTA borgt haar kwaliteit door zich ook te laten toetsten en is aangesloten bij NLP Koepelorganisatie ANLP

ANLP International CIC – The Association for NLP

“Empowering NLP Professionals”

De missie van ANLP is het empoweren van hun leden, zodat de NLP opleidingen op een hoogwaardig en professioneel niveau gegeven (blijven) worden, door ze een ethisch frame en professioneel platform te bieden. Werk je met Aago, dan werk je met een NLP Professional die volgens deze kwalitatieve maatstaven werkt. 

The Association for Neuro Linguistic Programming

Aago Trainingen en Opleidingen zijn kwalitatief, erkend en hebben diepgaande impact

Referenties

van bedrijven en deelnemers

Fennard Drenth Acquisitie specialist
Online Marketing Specialist / Directeur.
Een betrokken ondernemer met oog voor meerwaarde. Leonne zet die stap extra waar dat nodig is. Een echte ‘Out-of-the-Box’ denker en zal niet schromen je in haar denkpatroon mee te nemen. Een echte aanrader.

ROC Nijmegen Hans Derksen
Leonne is een partner in trainingen en coaching. Naast dat ik zeer plezierig met haar samenwerk in onze trainingen, staat ze mij bij met haar kritische kijk op ons werk en de benodigde ontwikkeling van materiaal. Gedurende gegeven trainingen heeft Leonne laten zien op de juiste en ondersteunende manier bij te springen op verschillende niveaus in de begeleiding van deelnemers en ondergetekende.

Drs. Semra Aslan Docent I Systemisch Consultant l Teamleider HBO en MBO
Leonne Meijs is een alerte en een toegewijde NLP-trainer. Zowel in de training die zij verzorgt als in de oefeningen, waarin de cursisten met NLP-theorie aan de slag gaan, weet zij haar cursisten direct en op een liefdevolle manier een spiegel voor te houden, dit levert een verfijning van coachingsvaardigheden bij de cursisten op.

Josephine van Dillewijn
“Kees is een prettige trainer die de tijd voor je neemt. Hij neemt je mee in het NLP proces, bij het verhelderen van je doelen en hoe je NLP kunt toepassen in het dagelijkse leven. Kees traint op een authentieke en enthousiaste manier, waarbij NLP tot leven komt.” 

“Kees is een fijne coach en trainer die gemotiveerd is om je theorie en techniek te leren, de tijd neemt om met je te sparren en mee te denken, en te denken in mogelijkheden!”

Timea van der Hoek
“Ellen is een doorzetter met een hart van goud. Haar talenten zet zij in om mensen in hun kracht te brengen. Ze is een excellente coach die je met simpele vragen weer nuchter naar de wereld kan laten kijken. Eerlijk en oprecht is Ellen er voor je als je haar nodig hebt.”

“Met haar scherpzinnigheid weet Ellen je te raken op een manier dat vluchten van je probleem onmogelijk wordt. Ze biedt een krachtige mix van trainen met coachen, zakelijk en persoonlijk, hard en zacht.  Altijd verrassend, helpend en doeltreffend.”

“Door goed te luisteren en door te vragen heeft Sylvia mij een spiegel voorgehouden, waardoor ik inzicht heb gekregen in mezelf. Hierdoor heb ik geleerd anders om te gaan met vraagstukken op mijn werk. Ook privé heb ik er veel aan gehad. Ik voel me sterker en beschik over praktische handvatten. Sylvia toonde met haar aanpak interesse, inzet en betrokkenheid.”

Pim Vermeulen, directeur Bouwbedrijf  Vermeulen
“Druk zijn is een keuze”.  Een inspirerende workshop waarin Sylvia duidelijk maakt dat de oplossing voor de toenemende drukte en verwachtingen in onze omgeving niet ligt in het beter “managen” van onze tijd, maar juist in het beter aangeven van je eigen grenzen. Aanrader voor alle MKB bedrijven!”

Ikspeditie
“Mieke biedt een veilige omgeving waar alles er kan en mag zijn en ook goed aan de innerlijke mens wordt gedacht. Dankjewel Mieke voor je warmte, aandacht en enthousiasme! Fijn dat we dit mogen doorgeven.”