Familie opstellingen

Familie Opstellingen zijn een vorm naar de verhouding en dynamieken te kijken tussen jou en je familie en gebeurtenissen. Iedereen heeft een gezin van herkomst, een vader en een moeder, iedereen, dat is een feit.

Binnen de therapeutische werkvorm van familie opstellingen werken we in eerste instantie zoveel mogelijk met alleen maar feiten. Van daaruit stellen we op wat we weten en gaan we op onderzoek uit. We gaan niet op zoek, maar laten het gebeuren, zonder te weten wat er kan gaan gebeuren of precies te weten wát er gebeurt. Dat is wat het werken met familie opstellingen zo bijzonder maakt. Het systeem laat in de opstelling zien wát er gezien wil en kan worden. Het gaat om de onderstroom en de onderliggende dynamieken die daarbij horen, waarmee het voorbij gaat aan het verstand.

Begeleiding

De persoon die de familie opstelling begeleidt noemen we 'de opsteller'. Deze opsteller biedt een vorm van begeleiden, coachen waarbij de houding van het 'niet weten' en 'niet oordelen' een basis is. Deze houding wordt ingezet om de onderliggende stroom te volgen met als doel zichtbaar te maken wat onzichtbaar is.

Iedere persoon is onderdeel van een familie, is voortgekomen uit een vader én een moeder. Ongeacht of je ze kent of ze nog leven en of je er blij mee bent, het is een gegeven dat jij als mens voortgekomen bent uit een man en een vrouw.

Middels een familie opstelling ervaar je waar en hoe belemmeringen en stagnaties zich in jou en jouw systeem verhouden. Inzicht in patronen en waarom je daar steeds opnieuw in vervalt. Of in bepaald gedrag dat je remt, belemmert in je ontwikkeling en groei.

Basis

In elke familie opstelling onderzoeken we waar de disbalans is en kijken we welke van de 3 basisprincipes zich als eerst en het meest laat zien.

De 3 basisprincipes die onderzocht worden om meer balans te brengen zijn:

 1. Plaats - Alles heeft een (eigen) plek
 2. Tijd - Er is een Orde en Volgorde
 3. Balans - Geven en Nemen

Doel familie opstelling

Je kan om verschillende redenen deelnemen en vragen om een familie opstelling.

 • Losmaken wat vastzit
 • Nieuwe perspectieven openen
 • Inzicht in dynamieken en patronen
 • Grip en regie op eigen (zakelijk / persoonlijk) succes
 • De oorzaak vinden van steeds terugkerende (gedrags)problemen

Een familie opstelling is zinvol als je inzicht wil of een stagnatie ervaart in een bepaalde situatie. Doel is dat je inzichten krijgt en dat een beweging mogelijk wordt die jou meer kracht, vitaliteit, levensenergie geeft.

Een familie opstelling kan gebruik maken van mensen, welke we dan 'representanten' noemen. Een alternatief is te werken met poppetjes, vloerankers (placemats) en/of visualisaties (innerlijke beelden).

Familie opstellingen

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontwikkelde eerst in Duitsland, later in Europa het systemisch werken door het werken met families (familieopstellingen). In een later stadium ontdekte hij hoe deze dynamieken zich ook in andere systemen voordeden en ontwikkelde hij dit ook voor organisaties (organisatieopstellingen).

Patronen

Mensen zijn 'gewoontedieren' en hebben ieder hun eigen patronen: individuele patronen, maar ook manieren van doen binnen een familie, organisatie, cultuur, land, een systeem.

We worden niet geboren met die gewoontes, maar maken ons deze gewoontes eigen door naar anderen te kijken, luisteren en waar te nemen. Bewuste en onbewuste waarnemingen. Gericht op mensen, op wat zichtbaar is en op onzichtbaar is. We leren door te kopiëren wat we waarnemen en op te vullen waar leegtes zijn en na verloop van tijd wordt dat zichtbaar in ons gedrag. Wanneer dat steeds terugkerend gedrag is, noemen we dat patronen en deze kunnen je zowel bewust als onbewust zijn.

Holistisch benaderen

Iedereen en alles is een onderdeel van een groter geheel. In dat geheel vinden we natuurlijke dynamieken en patronen en uiten zich in ieders 'habits', gedragspatronen. Patronen, gewoontes die je helpen in je kracht te staan en patronen, die je belemmeren om te groeien, ontwikkelen, in je kracht te staan. Ze zijn beiden aanwezig en vanuit onze holistische benadering hanteren we de visie dat we ons niet richten op het detail, de symptoom of de oorzaak, maar op het grotere geheel en de basis van de oorzaak.

De manier waarop we dat doen in een familie opstelling is door stagnaties te onderzoeken en tot verandering, een helende beweging te brengen:

 • Analyseren, in beeld brengen van feitelijkheden, voorbeelden en oplossingen = systematisch denken
 • Intuïtief, onderzoeken en in beeld brengen van diepere, onderliggende lagen en de (onzichtbare) verbindingen en dynamieken, ook wel 'de onderstroom' genoemd = systemisch denken

Alles begint bij de basis

Binnen NLP onderzoeken we simpel gezegd de verhouding tussen doen, denken en voelen van een persoon in een specifieke situatie. Wanneer jij je vitaal voelt, de energie stroomt, zijn doen, denken en voelen met elkaar in balans. Je doet waar je energie van krijgt, ervaart een positief zelfbeeld en je voelt je vitaal, krachtig en op je plek. Je voelt je energiek, in balans en goed in je vel!

Wanneer dit uit balans raakt, bijvoorbeeld door een nare of heftige ervaring, wil je die balans weer herstellen, maar hoe doe je dat nu je er deze nare of heftige ervaring bij hebt?

Hetzelfde kan gebeuren met het wegvallen van mensen of een onverklaarbare vorm van verlies. Dan is het verlies of de onverklaarbare leegte hetgeen de disbalans veroorzaakt. Hoe herstel je dat?

Ook hier zien we dat mensen patronen ontwikkelen in een poging die balans te herstellen:

 • Doen, hard werken, helpen en zorgen
  Vanuit eigen talent, maar met meer inzet van dit talent voor die ander dan voor zichzelf.
 • Denken, bedenken, oplossen, analyseren, ideeën aandragen
  Vanuit eigen creatieve gedachtegoed, maar met meer creativiteit voor de ander, dan voor zichzelf.
 • Voelen, intens meeleven, empathisch en verzorgend
  Vanuit groot inlevingsvermogen, waardoor moeilijk voelbaar wordt wat precies van zichzelf en wat van de ander is.

Ervaren

Een familie opstelling doe je niet, die ervaar je. Dat kan zowel als degene met een vraag, de inbrenger, als degene die deelneemt, een representant.
Wij werken bij Aago vooral met individuele opstellingen tijdens onze coachsessies, tafelopstellingen, en werken met wat zich aandient in het moment.

Ervaring leert dat patronen die op dieperliggende lagen in het onderbewuste aangepakt worden tot blijvende resultaten leiden. Dit maakt dat alléén een goed gesprek niet altijd tot de gewenste balans en resultaten leidt.

Werken met het onbewuste

Werkvormen zoals Systemisch Werken en Systemisch Coachen zijn nauw verwant aan Familie Opstellingen. Ze zijn gericht op onderzoeken, ervaren, in beeld brengen en aankijken van datgene wat zich niet op de bewuste lagen bevindt.

Precies dat is wat we bij Aago belangrijk vinden: wat belemmert jou om je HART te volgen en VOLUIT te leven ?!

We werken altijd vanuit de wijsheid van het hart en in relatie tot datgeen wat zich laat zien. Met de beschikbaar en opgeslagen informatie die in het onbewuste of buiten het bewustzijn ligt. Een aantal van onze coaches werken tevens met de informatie die opgeslagen is in het Akashaveld.

Methodieken zoals NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren, ACT, Acceptance & Commitment Therapy, BML, Body & Mind Language en TA, Transactionele Analyse zijn daar ook op gericht, maar bieden daarnaast ook ruimte voor coaching en therapie middels gesprekken, gericht op bewustworden van de (onbewuste) cognitieve patronen.

Het is om die reden dat Aago alleen met die methodieken werkt die het onbewuste uitnodigen te herontdekken wie je in essentie bent en van daaruit een goddelijk vitaal leven te leiden!

Meer verbinding tussen hart en brein met NLP en hartcoherentie