Ondernemersboost 2020

Hoe sta jij nu op de kaart? Wat gaat jou een ondernemersboost brengen? En hoe boost jij als ondernemer daarmee jouw bedrijf? Personeel? Product? Dienst? Klanten?

Ga met een boost 2020 uit en met inspiratie 2021 in!!

Hoe sta jij nu op de kaart? Wat gaat jou een ondernemersboost brengen? En hoe boost jij als ondernemer daarmee jouw bedrijf? Personeel? Product? Dienst? Klanten?

Coaching voor ondernemers
door ondernemers

Door wie je beter te laten coachen als ondernemer dan door mensen die weten wat het is om te durven ondernemen. Ervaringen en gevoelens herkennen en weten hoe ze je kunnen helpen om tot die ondernemersboost te kunnen komen die jij graag wil!

Iedereen kan wel eens een steuntje in de rug of een helpende hand gebruiken. Samen weet je meer en kom je tot creatieve(re) ideeën!

Voor wie?

Het traject is zowel voor ondernemers die nu in deze tijd struggelen en ondervinden hoe de aanwezigheid van Corona en de bijkomende maatregelen hen beperkt in hun ondernemerschap en hulp nodig hebben bij het zien van nieuwe perspectieven als voor ondernemers die nu kansen zien of juist een extra stap willen zetten.

Gaat het slecht? Je onderneming kan zich in een lastige situatie bevinden nu: doelstellingen worden niet gehaald, resultaten vallen tegen, het eigen vermogen is te laag, de liquiditeit staat onder druk of de interne en personele organisatie is onvoldoende op orde. Vragen als ‘’hoe toekomstbestendig is mijn businessmodel’, ‘hoe kan ik mijn vermogen en resultaat verbeteren’ en ‘hoe kom ik door dit dal heen’ kunnen je bezig houden en slapeloze nachten bezorgen. Sluit je aan, laat je coachen in het maken van keuzes, waardoor je weer betere nachten en meer vitaliteit krijgt.

Gaat het goed? Wil je juist beter draaien? Maar weet je niet hoe? Sluit je aan, laat je coachen in het ontdekken van mogelijkheden en zetten van stappen naar meer en betere resultaten. Juist nu is het belangrijk om precies te weten waar je staat en hoe je ervoor staat als zich minder goede tijden aandienen. De ervaringen uit 2020 leren ons dat alles mogelijk is en zelf regie houden belangrijk is!

Waar sta je?

 • Hoe sta je op de kaart?
 • Met wie heb je contact?
 • Waar loop je tegenaan?
 • Hoe ben je hier terecht gekomen?
 • Wat gebeurt er als je deze activiteiten lijn doortrekt, waar kom je dan uit?
 • En is dit wat je wil?

  Om te weten waar je heen gaat, moet je weten waar je nu staat. Zonder te weten waar je nu staat heeft het geen zin om plannen te maken voor 2021.

De ervaringen uit 2020 leren ons dat alles mogelijk is en zelf regie houden belangrijk is!

Wat doen wij als coach voor jou

 • Onderzoeken van de huidige situatie, patronen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Zowel persoonlijk als zakelijk
 • In beeld brengen van de wensen voor de nieuwe situatie, patronen, mogelijkheden en onmogelijkheden – vanuit bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling – zowel persoonlijk als zakelijk.
 • Coachen op het onderzoeken van de mogelijkheden voor de nieuwe situatie en blokkades daartoe doorbreken
 • Counselen en adviseren over mogelijkheden naar de nieuwe situatie
 • Interventies toepassen tijdens coachgesprekken
 • Actief begeleiden bij het installeren van nieuwe mogelijkheden, patronen
 • Tools aanreiken, coachen, counselen, activeren, motiveren, stimuleren en inspireren

Wat mag je nog meer verwachten

Je gaat resulaten boeken! Je gaat een intensief traject aan met als eindresultaat zicht op de toekomst en je mogelijkheden.

 1. Kennismaken, kaders stellen en checken of alle formulieren juist en volledig ingevuld zijn. Is er een inventarisatie gedaan en zijn verwachtingen bepaald? Afspraken gemaakt? Voor beiden akkoord? Door beide ondertekend? Via mail terug ontvangen voor ieders administratie?
 2. Nadere kennismaking en start onderzoek.
 • Wat is je huidige situatie?  Persoonlijk? Zakelijk? Financieel? Etc. Welke gevoelens, emoties en gedachten horen hierbij?
  Wat wil je? Persoonlijk? Zakelijk? Financieel? Welke gevoelens, emoties en gedachten horen hierbij?
  Wanneer is dit traject voor jou succesvol?  
 • Aan welke manieren en mogelijkheden denk je zelf?
 • Wat is het meest belangrijk voor jou om te bewaken voor jezelf?
 • Welke gedachten, gevoelens en dingen in jou kunnen je beperken, hinderen om de groei naar dit doel te maken? / Jouw doel te realiseren?
 • Wat verwacht je hierin van ons als jouw coaches?
 • Opstellen stappenplan: we plaatsen jouw doel op een tijdlijn en verbinden er acties aan om daar te komen. Dit stappenplan krijgt een 1e opzet en kan gaandeweg aangevuld worden. Denk aan acties zoals het opstellen van een Business Canvas, testen zoals bijvoorbeeld een quickscan gezondheid van jouw onderneming,  opdrachten maken, reflecteren, etc. (evt. online in de leeromgeving van Aago Academy).
  Ook jouw eigen ideeën plaatsen we op deze tijdlijn, Bij elke doelgerichte actie plannen we een coachgesprek, via telefoon, online of face to face.

Aan het eind van elk gesprek heb je in beeld waar je nu staat op jouw tijdlijn, welke acties je gaat doen voor de volgende keer. We evalueren kort en ik vragen je hoe je gedachten, gevoelens en/of kijk veranderd zijn door ons coachgesprek. Resultaten vragen om acties en wij coachen jou daarin!

Heb je vragen? Stel ze ons!
Is er iets onduidelijk? Vertel het ons!

Heb je acties op je lijstje die je nog uit wil voeren?
Dan is dit een ideaal moment voor dat sprintje en jouw ondernemersboost! Meld je bij ons!

Wat krijg je

 • Quickscan op de huidige situatie en flow van je onderneming
 • 3 maanden plan met wekelijks overleg
 • Advies over de voortgang
 • Workshop digitale marketing voor ondernemers
 • Business Model Canvas voor jouw onderneming
 • Persona sjabloon voor jou en je onderneming
 • Je Customer Journey in beeld
 • Jaarplan voor 2021
 • Mogelijkheid om door te pakken naar een jaartraject voor 2021

Investering

We starten dit ontwikkeltraject voor ondernemers, zzp’ers en ondernemingen in het MBK op verzoek en starten op korte termijn. Er is nog ruimte voor jou om aan te sluiten. Heb je tot hier gelezen? Dan is het ons duidelijk dat je behoefte hebt om deel te nemen en dat snappen wij.

Juist nu is er behoefte aan inzicht en perspectief op toekomstmogelijkheden en daar coachen en ondersteunen wij graag in. Het is een intensief traject, maar aan het eind heb je helderheid over de gezondheid en levensvatbaarheid van jouw onderneming en ook waar kansen liggen om je omzet en winst te verhogen voor 2021.

De investering in tijd kan per persoon verschillen, de investering in € bedraagt nu in 2020 € 545,= (exclusief btw) en is een totaalprijs voor wekelijkse contactmomenten en het uitvoeren van opdrachten en ontvangen van feedback gedurende een periode van 3 maanden.

De aftrap is online, op maandagavond 09 november, 19.30 uur, waarbij we kennis maken met elkaar en je de kans krijgt om ook met andere ondernemers in contact te komen. Samen staan we sterker! We sluiten gezamenlijk af op maandagavond 08 februari 2021, 19.30 uur

De belasting betaalt mee

Omdat deze training voor jouw onderneming direct gekoppeld kan zijn aan jouw dienst, product en daarmee aan jouw beroep, is deze training voor jou daarmee beroep gerelateerd. Wanneer dit voor jou van toepassing is, kan je de kosten boven € 250,= als aftrekpost opvoeren bij de belastingdienst. Wil je vooraf deze zekerheid? Check het dan bij je boekhouder.

In deze 3 maanden krijg je in de eerste maand al helder waar je nu staat en wat je koerswijzigingen mogelijk kunnen zijn voor 2021. Je hebt direct inzicht in waar je nog wel en waar je geen energie meer in wil steken om te kunnen groeien met jouw onderneming.

Daarmee kan je voor een minimaal bedrag maximaal rendement halen, nu!
Het vraagt commitment en actie van jouw kant, waarop wij je zullen coachen. Ben je bereid om door het stof te gaan? Nog een eindsprintje te trekken? Te onderzoeken waar je nog een extra omzet spurt kan maken? Of met een omzetspurt in 2021 kan beginnen?

Dan zit je goed en kan je je aanmelden door een mail te sturen aan info@aago.nl of je telefonisch aan te bellen bij Annemiek, 06-55053406 of Léonne 06-48072005

Kom in actie en bel!