Privacy & Ethiek

 1. Inleiding

Wij respecteren ieders privacy en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandeld en naar beste kunnen beveiligd wordt.

Wij trainen vanuit een flexibele, creatieve en nieuwsgierige houding. Vanuit contact met de ander en respect, oog en oor voor de belevingswereld van de ander. Tijdens onze bijeenkomsten staat ieders proces centraal. Iedereen heeft zijn of haar eigen visie op de wereld, zijn of haar eigen, unieke Model van de Wereld, waarvoor respect geëist wordt van zowel trainers als cursisten en bezoekers.

 1. Tijdens trainingen

Het is gebruikelijk om naast theorie oefeningen te doen om de effecten van de theorie persoonlijk te kunnen ervaren. Ook hierin hechten wij bij Aago veel waarde aan het centraal stellen van het proces en het veiligstellen van het vertrouwen en het respect voor elkaar op mogelijke verschillen.

 1. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van opleiding- en trainingsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail of je via sociale media een bericht stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard.
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In het kader van trainingsactiviteiten en marketing hieromtrent leggen wij gegevens vast. (NAW en contactgegevens, factuurgegevens en gegevens over de betalingen ervan, gevolgde trainingen, behaalde certificaten en diploma’s).
Aago gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.

 1. AAGO trainers, – begeleiders en cursisten

Ook aan de trainers en begeleiders van Aago, is het strikt verboden om de gegevens van cursisten die zij in het kader van hun werkzaamheden voor Aago ontmoet hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. De gegevens blijven eigendom van Aago en worden vertrouwelijk behandeld.
Het werven van deelnemers voor andere trainingsactiviteiten, het aankondigen of de verkoop van andere producten is niet toegestaan. Een uitzondering hierop is wanneer een voor Aago werkende trainer of begeleider een cursist of een opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar Aago. In dat laatste geval heeft z/hij uiteraard het volste recht om deze personen te blijven benaderen. Ditzelfde geldt voor cursisten onderling voor wat betreft het verstrekken van informatie en verkopen van diensten/producten aan elkaar.

 1. Opnamen

Soms worden er tijdens AAGO-opleidingen opnamen gemaakt. Wij gebruiken die bijvoorbeeld om de deelnemers gelegenheid te geven om de live demonstraties en presentaties achteraf nogmaals te bestuderen. Deze opnamen worden alleen uitgeleend aan medecursisten uit dezelfde opleiding die een verklaring hebben ondertekend waarin zij het vertrouwelijk gebruik van deze opnamen garanderen.

Wanneer de opnamen voor algemene trainings- en voorlichtingsdoelen worden gebruikt, zoals e-learning, wordt hiervoor aan de betreffende persoon altijd van te voren toestemming gevraagd.

 1. Anonimiseren van cliëntverslagen en gevalsbeschrijvingen

Wij eisen vanuit AAGO van alle deelnemers die in het kader van hun cursus, training of opleiding schriftelijke (cliënt)verslagen, case studies of gevalsbeschrijvingen omtrent anderen dan zijzelf inleveren, dat deze afdoende geanonimiseerd zijn. De reden hiervan is bescherming van de privacy van derden.

 1. Bedrijfsgeheimen

Trainers en begeleiders van Aago behandelen strategische informatie van cursisten en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk en hebben hiervoor een privacyverklaring ondertekend.

 1. Inzage, correctie, afmelden en/of verwijderen van gegevens

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Geef duidelijk aan om welke gegevens het gaat en wij zullen deze binnen 5 werkdagen wissen of verwijderen. Deze termijn van 5 dagen kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd ten tijde van vakantie of ziekte van AAGO medewerkers.

In onze elektronische nieuwsbrief vind je een ‘unsubscribe‘ link waarmee je het e-mail adres rechtstreeks uit ons bestand kunt verwijderen.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via info@www.aago-nl.pcxtmp.nl of bij navolgend adres:   Aago
Scheldehof 28
5463 JD Veghel

 1. Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd niet aan derden verstrekt.

 1. Google Analytics

Wij maken met regelmaat gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Aago website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hiermee verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 1. Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van elektronische diensten wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, zie voor uitleg de toelichting van de Consumentenbond.

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij van Aago gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Aago heeft hier geen invloed op.

 1. Facebook en Linkedin

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Linkedin zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees de privacyverklaring van Facebook en de privacyverklaring van Linkedin om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 1. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.