Anthony Robbins, je ongekende vermogens – samenvatting

In 2004, hoorde ik tijdens mijn NLP Practitioner opleiding voor het eerst over Anthony (Tony) Robbins en zijn boek ‘Je ongekende vermogens’.

Mijn NLP trainer René van de Goor kon er enthousiast en ronduit over vertellen, hij was in Amsterdam bij een seminar aanwezig geweest en wat hij daar meegemaakt had was voelbaar voor ons in zijn verhalen, fantastisch!

Ook Emile Ratelband sprak lovend over zijn NLP ervaringen en traineeship bij Tony Robbins en ik werd alleen maar meer en meer nieuwsgierig naar deze man en zijn boek ‘Unlimited Power’, waarbij Emile Tony beschrijft als een profeet van NLP opleidingen en trainingen, Neuro Linguistisch Programmeren.

Je ongekende vermogens

Anthony Robbins Je ongekende vermogens NLPHet boek ‘Je ongekende vermogens’ is een must-have voor iedere NLP-fan!

Het beschrijft hoe grondleggers Richard Bandler en John Grinder psychologie benaderden door voornamelijk onderzoek te doen naar de invloed van onze innerlijke voorstellingen op onze psyche.

Hoe innerlijke voorstellingen ons ervaren en handelen beïnvloeden en hoe deze voorstellingen zich positief laten manipuleren door NLP interventies en tot meer (zelf)vertrouwen leiden en angsten doen afnemen.

Iedereen kan zich wel een voorstelling maken van een ervaring door zich deze levendig te herinneren en de beelden daarvan weer voor zich te halen.
NLP benadert deze voorstelling als een innerlijke film die je kan bewerken en helpt je om weer grip te krijgen op je eigen verbeelding. Je kan je voorstelling dat NLP als psychologie veel therapeutische resultaten kan bereiken en dat is ook gebeurd!

NLP maakt gebruik van de kracht van taal en hoe het een manier is om van andere te leren en jezelf te motiveren je ongekende potentieel aan te spreken en je ongekende vermogens aan te spreken en te benutten. Vanuit kracht en zelfvertrouwen, in plaats van stress, zorgen en angst.

NLP levensvragen

NLP richt zich in feite op 3 levensvragen in de vorm van focus, betekenis, gedrag

  1. Wat heeft je aandacht?
  2. Welke betekenis geef je eraan?
  3. Hoe gedraag je je hierbij?

Tony richt zich in zijn boek op:

  1. Doelen stellen
  2. Mindset
  3. Discipline

Zie je de overeenkomst?

“Succesfull people ask better questions,
  and as a result, they get better answers”

Wanneer iemand een probleem aan je vertelt heb je vast vaak de neiging om een oplossing aan te dragen, toch? Iedereen herkent dat je blij wordt als je de ander kan helpen met een tip, advies of oplossing. Maar wanneer jij de oplossing voor een ander aandraagt, blijft de focus liggen bij het probleem. Dit in tegenstelling tot vragen stellen, wat de focus verlegt en sneller tot creatievere, duurzamere oplossingen komt. Oplossingen die gericht zijn op persoonlijke waarden en lange termijn. Vragen stellen:

  1. Verandert focus
  2. Beïnvloedt je mindset
  3. Vergroot onze mogelijkheden

Anders gezegd, zegt Tony:

“Quality questions create a quality life!”

NLP wordt veel ingezet door psychologen, therapeuten en coaches als gespreksmethodiek met vragen die de dieper liggende psychologische lagen direct bloot legt.

Het boek bestaat uit 3 delen en voor wie reeds een kenner is van NLP, zal uit de titels al veel over de inhoud kunnen halen en bedenken waar over geschreven wordt. Het mooie aan dit boek vind ik dat Tony veel vertelt vanuit eigen ervaring en voorbeelden uit de praktijk van andere succesvolle mensen haalt. Hij heeft bovendien luchtig en met humor geschreven, ook dat maakt het plezierig! Dit boek was een doorbraak voor zijn succes.

Inhoudsopgave ‘Je ongekende vermogens’

Deel I  Het modelleren van excellentie

1. De handelswaar van koningen
2. Het verschil dat verschil maakt
3. De macht van stemming
4. De geboorte van excellentie: overtuigingen
5. De zeven leugens omtrent succes
6. Meester worden over je geest
7. De syntaxis van succes
8. Het oproepen van iemands strategie
9. Fysiologie: de weg naar excellentie
10. Energie: brandstof voor excellentie

Deel II  De essentiële succesformule

11. Beperkingen loslaten
12. De macht van precisie
13. De magie van rapport
14. Metaprogramma’s
15. Omgaan met weerstand
16. Herkaderen: de macht van perspectief
17. Jezelf anderen aan succes

Deel III De uitdaging van excellentie: leiderschap

18. Waarden hiërarchieën
19. De vijf sleutels tot rijkdom en geluk
20. Het creëren van trends
21. Uitmuntend leven: de werkelijke uitdaging

Veel leesplezier en een informatieve groet, Léonne Meijs

Snel bestellen? Kijk hier:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *