Systemisch Werken

Systemisch Werken  leidt tot inzicht in jouw eigen plek in een systeem en je verhouding met zowel jezelf als anderen in dat systeem, ongeacht welk systeem. Het is een manier waarop onderliggende dynamieken in beeld worden gebracht. Een vorm van begeleiden, coachen waarbij de houding van het 'niet weten' en 'niet oordelen' een basis is. Deze houding wordt ingezet om de onderliggende stroom te volgen met als doel zichtbaar te maken wat onzichtbaar is.

Middels systemisch werken ervaar je waar en hoe belemmeringen en stagnaties zich in jou en jouw systeem verhouden. Inzicht in patronen en waarom je daar steeds opnieuw in vervalt. Of in bepaald gedrag dat je remt, belemmert in je ontwikkeling en groei.

Iedere persoon is onderdeel van een systeem, is voortgekomen uit een vader én een moeder. Ongeacht of je ze kent of ze nog leven en of je er blij mee bent, het is een gegeven dat jij als mens voortgekomen bent uit een man en een vrouw.

Systeem?

Met een systeem doelen we hier op de verschillende aspecten die samen één geheel vormen en waarbij sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Elk onderdeel heeft een rol, doet ertoe en heeft een invloed. Groot of klein, bewust of onbewust, geliefd of ongeliefd. Je kan het vergelijken met 2 magneten, waarbij je wel kan zien dat er een aantrekking of afstotingskracht is, maar het veld daartussenin niet zichtbaar is.

Systemisch werken, systemisch coachen is een vorm die tussen coachen en een opstelling in zit, maar de systemische bedding, die de basis vormt voor een opstelling, meeneemt.

De 3 basisprincipes die onderzocht worden om meer balans te brengen zijn:

 1. Plaats - Alles heeft een (eigen) plek
 2. Tijd - Er is een Orde en Volgorde
 3. Balans - Geven en Nemen

Doel systemisch werken

Je wil weer beweging als je vastzit en dat is wat systemisch werken voor ogen heeft:

 • Inzicht in dynamieken en patronen
 • Losmaken wat vastzit
 • Nieuwe perspectieven openen
 • De oorzaak vinden van steeds terugkerende problemen
 • Grip en regie bieden op eigen succes

Systemisch werken is zinvol als je inzicht wil of een stagnatie ervaart in een bepaalde situatie. Doel is dat je inzichten krijgt en dat een beweging mogelijk wordt die jou meer kracht, vitaliteit, levensenergie geeft.

Systemisch werken kan net als NLP gebruik maken van poppetjes, vloerankers (placemats) en/of visualisaties (innerlijke beelden).

Familie opstellingen

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontwikkelde eerst in Duitsland, later in Europa het systemisch werken door het werken met families (familieopstellingen). In een later stadium ontdekte hij hoe deze dynamieken zich ook in andere systemen voordeden en ontwikkelde hij dit ook voor organisaties (organisatieopstellingen).

NLP gaat over communiceren en het bewust worden van jouw eigen manier van communiceren en het effect hiervan op anderen. Systemisch werken is een manier die dit ondersteunt en helpt je te onderzoeken hoe jouw familiedynamieken je gedrag, denken en voelen beïnvloedt en welke andere bewegingen hierin mogelijk zijn. NLP en Systemisch werken sluiten erg goed op elkaar aan en vormen en versterkende samenwerking.

Patronen

Mensen zijn 'gewoontedieren' en hebben ieder hun eigen patronen: individuele patronen, maar ook manieren van doen binnen een familie, organisatie, cultuur, land, een systeem.

We worden niet geboren met die gewoontes, maar maken ons deze gewoontes eigen door naar anderen te kijken, luisteren en waar te nemen. Bewuste en onbewuste waarnemingen. Gericht op mensen, op wat zichtbaar is en op onzichtbaar is. We leren door te kopiëren wat we waarnemen en op te vullen waar leegtes zijn en na verloop van tijd wordt dat zichtbaar in ons gedrag. Wanneer dat steeds terugkerend gedrag is, noemen we dat patronen en deze kunnen je zowel bewust als onbewust zijn.

Patronen, gewoontes kunnen je helpen in je kracht te staan, maar je ook belemmeren om te groeien, ontwikkelen, in je kracht te staan. Wanneer dat laatste het geval is, spreek je van een probleem en wil je dit symptoom, de uiting van dit probleem, onderzoeken en tot verandering brengen:

 • Analyseren, in beeld brengen van feitelijkheden, voorbeelden en oplossingen = systematisch denken
 • Intuïtief, onderzoeken en in beeld brengen van diepere, onderliggende lagen en de (onzichtbare) verbindingen en dynamieken, ook wel 'de onderstroom' genoemd = systemisch denken

Doeners, denkers en voelers

Binnen NLP onderzoeken we simpel gezegd de verhouding tussen doen, denken en voelen van een persoon in een specifieke situatie. Wanneer de verhoudingen optimaal zijn, zijn doen, denken en voelen met elkaar in balans. Je doet waar je energie van krijgt, ervaart een positief zelfbeeld en je voelt je vitaal, krachtig en op je plek. Je voelt je energiek, in balans en goed in je vel!

Wanneer dit uit balans raakt, bijvoorbeeld door een nare of heftige ervaring, wil je die balans weer herstellen, maar hoe doe je dat nu je er deze nare of heftige ervaring bij hebt? 
Hetzelfde kan gebeuren met het wegvallen van mensen of een onverklaarbare vorm van verlies. Dan is het verlies of de onverklaarbare leegte hetgeen de disbalans veroorzaakt. Hoe herstel je dat?

Alles begint bij de basis

Ook hier zien we dat mensen patronen ontwikkelen in een poging die balans te herstellen:

 • Doen, hard werken, helpen en zorgen
  Vanuit eigen talent, maar met meer inzet van dit talent voor die ander dan voor zichzelf.
 • Denken, bedenken, oplossen, analyseren, ideeën aandragen
  Vanuit eigen creatieve gedachtegoed, maar met meer creativiteit voor de ander, dan voor zichzelf.
 • Voelen, intens meeleven, empathisch en verzorgend
  Vanuit groot inlevingsvermogen, waardoor moeilijk voelbaar wordt wat precies van zichzelf en wat van de ander is.

We kunnen onderzoeken wat jouw voorkeurspatroon in bovenstaande 3 is en een ontstane disbalans zowel analytisch als systemisch (intuïtief) onderzoeken.
Ervaring leert dat patronen die op dieperliggende lagen in het onderbewuste aangepakt worden tot blijvende resultaten leiden. Dit maakt dat een goed gesprek alleen niet altijd tot balans leidt.

Methodieken zoals Systemisch Werken, NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren, ACT, Acceptance & Commitment Therapy, BML, Body & Mind Language en TA, Transactionele Analyse doen dat wel.
Het is om die reden dat Aago alleen met die methodieken werkt die het onbewuste uitnodigen te herontdekken wie je in essentie bent en van daaruit een vitaal leven te leiden!

Aanverwante pagina's:
Systemisch Coachen en Therapie in de vorm van een psychosociaal consult door Léonne Meijs

Meer verbinding tussen hart en brein met NLP en hartcoherentie