Wat is ACT, Acceptance & Commitment Therapy?

Informatie avonden

Wil je meer weten?
Kom naar één onze informatie avonden
Lees meer >

ACT is een bewezen effectieve vorm van trainen en therapie. ACT staat voor Acceptence Commitment Therapy en is een praktische methode die je helpt een rijk en betekenisvol bestaan op te bouwen, ongeacht de omstandigheden waarin je zit.

Met ACT leer je de kunst van het LEVEN te verstaan.
Ontdek je wat je belangrijk vindt in jouw leven
En hoe je hiernaar kan handelen

Je wordt vaardiger om meer te doen van waar je blij van wordt en minder van wat je niet meer dient, in de weg zit, een rotgevoel geeft.

Het effect van het toepassen van ACT:

 • Makkelijker accepteren
 • Meer afstand nemen
 • Minder piekeren
 • Contact maken met wat je in het hier en nu ervaart
 • Je eigen waarden in beeld hebben en hiernaar kunnen handelen
 • Meer innerlijke rust ervaren
 • Het gevoel hebben dat je jouw leven LEEFT!

Het is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie uit de derde generatie gedragstherapie. Het verschil zit in het verhogen van de effectiviteit van gedragstherapeutische interventies in combinatie met psychologische behandelwijzen. Net als NLP, (Neuro Linguistisch Programmeren) en TA(Transactionele Analyse), brengt ook ACT de wijze in kaart waarop mensen verstrikt kunnen raken in hun ego's met hun eigen talige processen en cognities.

Via metaforische gesprekstechnieken en oefeningen leert ACT mensen hun zinloze gevechten met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties stop te zetten. Hierdoor leren mensen weer tijd, rust en focus te krijgen om zich op de dingen te richten die ze écht belangrijk vinden hun leven. De basis van ACT is de filosofie dat vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven! De grondleggers van ACT zijn Hayes, Wilson & Strosahl*.

ACT Hexagon Aago

Ken je dat: Je hebt het prima voor elkaar, maar toch... toch vraag je je af of dit alles is.
Je hebt prachtige ideeën, maar je voert ze niet uit.
Je hebt het gevoel dat er meer in zit dan er uitkomt.
Je loopt vast en daar heb je last van.
Een steuntje in de rug? 
Coaching kan je helpen op adem te komen en weer te ontdekken waar je blij van wordt
Een tweede carrière?
Je wil het liefst je hart volgen, maar hoe doe je dat.
Ontdek je kwaliteiten en je passie met Aago NLP.

Al je energie gaat naar strijden en vermijden. Je wordt er moe van. Je mist de voldoening, het maakt je angstig en put je uit. Met ACT leer je dat jij je omgeving niet kan veranderen, maar dat je wel een keuze hebt om je energie ergens anders in te steken en te accepteren wat je niet veranderen kan.

ACT vergroot je psychologische flexibiliteit

ACT bestaat uit 6 kernprocessen die in beeld gebracht worden in een hexaflex. Middels een vragenlijst brengt ACT via deze 6 kernprocessen, zuilen genaamd, de innerlijke belevingswereld in beeld. Het is een meetpunt en maakt inzichtelijk waar de huidige beperkingen en kansen liggen voor het vergroten van de psychologische flexibiliteit.

 1. Acceptatie en bereidheid
  Actief uitnodigen van vervelende gedachten en gevoelens en bereidheid hebben tot zowel het accepteren hiervan als het aangaan van het veranderen van huidige patronen.
 2. Contact met 'hier & nu'
  In contact komen met dit moment, leren leven in het hier en nu
 3. Waarden
  Ontdekken wat je écht belangrijk vindt in je leven en hier je keuzes op baseren
 4. Toegewijd handelen
  Handelen en dingen gaan ondernemen op basis van je waarden
 5. Zelf als context
  Een andere, meer flexibele relatie met jezelf aangaan.
  Je vergroot je zelfcompassie en er ontstaat een reëler zelfbeeld.
 6. Cognitieve defusie
  Loskomen van je gedachten, "je bent je gedachten niet".
  Triggers in de vorm van woorden en beelden worden geneutraliseerd.

Werken met ACT

ACT, leert je te accepteren en te committeren; te accepteren wat onvermijdelijk is en te committeren aan vernieuwing en verandering.
Je hoeft je gedachten niet te veranderen. Je hoeft geen strijd te leveren om anders te denken en je anders 'te moeten voelen'. Wat belangrijk is, is dat jij je leven niet langer laat bepalen door je gedacht. Dat is wat centraal staat in het werken met ACT.  Het zijn vaak onze gedachten die aangeven behoefte te hebben aan controle. Het nastreven van controle werkt niet. Sterker nog het heeft je waarschijnlijk al veel energie gekost en het blijkt ook nog eens niet te werken. Het bevordert het zetten van stappen tot verandering niet. Je hoeft niet anders te denken dan wel anders te reageren op je denken.  Anders doen, leidt tot anders voelen en laat de waarde daarin bepalend zijn!

Bij ACT werken we met mindfulness gerichte oefeningen die je helpen te accepteren wat er is en welke je ruimte geven om weer te kijken naar je doelen. Je waarde gerichte doelen.  Je mag laten zijn wat er is en je leert hoe je hierin tóch je successen kan boeken, ondanks nare gedachten en gevoelens. Het hoeft je niet tegen te houden. Je krijgt niet alleen inzicht in je eigen denkwijzen, maar ontdekt ook hoe je jouw focus kan verleggen naar wat er écht toe doet in jouw leven en hiernaar te handelen, je waarden.

"If you do what you always did,
you get what you always got"

ACT is interessant voor iedereen die aan eigen psychologische flexibiliteit wil werken.
De kracht van dit model zit in het doorlopen van alle 6 de zuilen. Hiermee leer je jouw 6 persoonlijke kernprocessen kennen.

Voor wie is werken met ACT geschikt?

Mensen hebben continue gedachten en wanneer deze negatief zijn, kunnen we daar erg veel hinder van ondervinden. Mensen proberen daar verandering in te brengen en hebben er allerlei strategieën voor bedacht om het ongemak van de gedachten niet of zo min mogelijk te voelen. Dat kost veel energie, put uit en blijkt geen positief effect te hebben.

ACT trajecten zijn bewezen werkzaam bij:

 • Mensen die voornamelijk in hun hoofd leven
 • Het ontbreken van (levens)richting
 • Controle- en/of vermijdingsgedrag
 • Psychische klachten zoals depressie, angst of paniek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Hoge eisen en veel zelfkritiek
 • Onjuist zelfbeeld

ACT, Acceptance & Commitment Therapy wordt vaak ingezet als therapie, maar is ook een bewezen effectieve tool bij coaching en training.

Wanneer je het in wil zetten als behandelvorm voor jouw (psychische of mentale) klachten, kan je bij je zorgverzekeraar navragen of en hoe de consulten worden vergoed.

Ook een werkgever staat vaak open een bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het leren van nieuwe vaardigheden. ACT is daar een uitermate passende methodiek voor.

Bronnen ACT:
www.timetoact.nl  

De wetenschappelijke onderbouwing van ACT als aanverwante derde generatie gedragstherapie, rust op een wetenschapsfilosofisch fundament. Een wetenschapsfilosofie werpt een kritische blik op de vooronderstellingen en methodiek van een wetenschapsbeoefening.

In deze tekst wordt een korte introductie gegeven van het wetenschappelijke fundament van ACT.

Persoonlijke ontwikkeling en professionele groei