Meer vitaliteit voor duurzame inzetbaarheid

Wanneer ik hoor over duurzame inzetbaarheid, denk ik aan vitaliteit. Het woord wordt steeds vaker gebruikt en steeds vaker gekoppeld aan de inzetbaarheid van (oudere) werknemers.

Beleidsmakers, professionals en onderzoekers spreken steeds vaker over vitaliteit als (positieve) gezondheid. Vitaliteit blijkt aan de hand van 3 kerndimensies meetbaar te zijn: Energie, motivatie en veerkracht.
Vitale werknemers; energieke, gemotiveerde en veerkrachtige werknemers zijn bevlogen werknemers!
De mate van bevlogenheid en vitaliteit zijn meetbaar via de werk-energie analyse.

De kernelementen van Vitaliteit

Vitaliteit is meetbaar en merkbaar in de volgende elementen:

  • Fysiek: uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie, lenigheid, snelheid, weerstand en herstelvermogen.
  • Mentaal: aandachtscontrole, spanningsregulatie, gedachte- en emotiecontrole, concentratie, zelfvertrouwen, omgaan met afleiders en tegenslagen, blijven leren, zelfreflectie.
  • Sociaal-Emotioneel: inzicht in behoefte en gevoelens van anderen, assertiviteit, overtuigingskracht, conflicthantering, samenwerken, leiderschap.
  • Inspirationeel: zingeving, goede doelen stellen, maatschappelijk verantwoord, motivatie/drijfveren, balans werk & privé

Bij tegenslag in het dagelijks leven heeft dat impact op één of meerdere van de hierboven genoemde elementen. In welke mate en voor welke duur is per persoon verschillend. Wanneer de mens in kwestie onvoldoende begeleiding krijgt, de situatie met impact te verwerken, kan de gebeurtenis onverwerkt opgeslagen worden in het fysieke. Het tast op dat moment de vitaliteit en veerkracht van deze persoon aan.

Work-life Balance

Wanneer je vitale veerkracht aangedaan wordt of is, kan dit in eerste instantie minimaal merkbaar zijn op het werk, het dagelijks leven of de balans tussen werk-privé. Echter merk je het op den duur wel aan aspecten zoals:

– Een verminderde concentratie
– Een verslechtering in het geheugen
– Sneller geprikkeld, geïrriteerd zijn

Een volgende tegenslag kan hierdoor meer impact hebben en er kan een moment ontstaan dat iemand niet meer zonder hulp verder kan. De gebeurtenis op zichzelf lijkt de aanleiding, maar kan de druppel van een reeks zijn die de emmer doet overlopen.
Ervaring leert dat mensen met emotionele problematieken, zoals die zich voor kunnen doen bij verdriet of angst door verlies, ontslag of trauma zonder begeleiding in een neerwaartse spiraal terecht komen.

Onderzoeken van TNO geven aan dat begeleidingstrajecten met individuele aandacht positief bijdragen aan herstel van functioneren en het vergroten van hun belastbaarheid. Met name de mentale en sociaal-emotionele aspecten zijn zowel vooraf als tijdens een disbalans of uitval goed in kaart te brengen met de werk-energie analyse

Vitale werknemers zijn bevlogen werknemers!

Waarom wachten tot er iets voorvalt dat impact heeft?
Hoe groter de veerkracht van een werknemer, hoe vitaler deze zich voelt.

Investeer in de vitaliteit en bevlogenheid van uw werknemers :
– investeren in duurzame inzetbaarheid verlaagt verzuimkosten
– investeren in duurzame inzetbaarheid verhoogt arbeidsproductiviteit

“If you do what you’ve always did, you’ll get what you’ve allways gotten” We doen wat we doen, omdat we dat nu eenmaal zo kennen. Merk je dat je ‘vastzit’? Wil je veranderen, maar weet je niet hoe? Ontdek dan hoe je meer vitaliteit krijgt met NLP.

Duurzame inzetbaarheid kan je inzetten op 5 verschillende gebieden en is voor ons synoniem aan vitaliteit en gaat tegelijkertijd over flexibilieit.

Coachen op duurzame inzetbaarheid

Mensen kunnen zowel gecoacht als getraind worden op hun vaardigheden als hun vitaliteit en daarmee inzetbaarheid. Onze aanpak heeft een benadering die je ook terugziet bij vormen van integrale therapie. Léonne Meijs kan daarmee ook psychosociale therapie bieden als dat bijdraagt aan het vergroten van vitaliteit.

Integrale therapie als onderdeel van coachen kan helpen bij het vergroten van menselijke levenskwaliteit en meer vitaliteit. Je kan daarbij denken aan omgaan met chronische pijn of het leren omgaan met beperkende gedachten die zorgen voor cognitieve klachten.

We hanteren een lichaamsgerichte benadering met gebruik van meerdere technieken en methodieken, zoals BML, ACT en NLP.

BML, Body & Mind Language
NLP, Neuro Linguistisch Programmeren
ACT, Acceptance & Commitment Therapy

Zowel NLP als ACT worden ook ingezet bij psychosociale en psychosomatische aandoeningen. Alsook bij problemen, zoals angsten, stress, depressies, relatieproblemen of onzekerheid. Op deze manier kan er vanuit meerdere aspecten gekeken worden naar wat nodig is voor zowel het verhogen als het vergroten van duurzame vitaliteit van zowel de mewerkers als daarmee ook de organisatie.