Systemisch Coachen

Systemisch Coachen is een manier van begeleiden, coachen waarbij de houding van het 'niet weten' en 'niet oordelen' een basis is. Deze houding wordt ingezet om de onderliggende stroom te volgen met als doel zichtbaar te maken wat onzichtbaar is.

Iedere persoon is onderdeel van een systeem, is voortgekomen uit een vader én een moeder. Ongeacht of je ze kent of ze nog leven en of je er blij mee bent, het is een gegeven dat jij als mens voortgekomen bent uit een man en een vrouw.

Met een systeem doelen we hier op de verschillende aspecten die samen één geheel vormen en waarbij sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Elk onderdeel heeft een rol, doet ertoe en heeft een invloed. Groot of klein, bewust of onbewust, geliefd of ongeliefd. Je kan het vergelijken met 2 magneten, waarbij je wel kan zien dat er een aantrekking of afstotingskracht is, maar het veld daartussenin niet zichtbaar is.

Systemisch werken, systemisch coachen is een vorm die tussen coachen en een opstelling in zit, maar de systemische bedding, die de basis vormt voor een opstelling, meeneemt.

De 3 basisprincipes die onderzocht worden om meer balans te brengen zijn:

  1. Plaats - Alles heeft een (eigen) plek
  2. Tijd - Er is een Orde en Volgorde
  3. Balans - Geven en Nemen

Voor wie?

Wanneer je liever één-op-één begeleiding ontvangt dan in een groep, zoals bij een familie opstelling, dan is systemische coaching een goed alternatief voor jou.
Samen onderzoek je welke dynamiek er speelt en eventueel het ontstaan ervan. 

Doel systemisch coachen

Een consult systemisch coachen is zinvol als je inzicht wil of een stagnatie ervaart in een bepaalde situatie. Doel is dat je inzichten krijgt en dat een beweging mogelijk wordt die jou meer kracht, vitaliteit, levensenergie geeft.

De manier waarop we systemisch coachen kan online en op locatie. We maken in beide gevallen gebruik van poppetjes, vloerankers (placemats) en/of visualisaties (innerlijke beelden).

Kosten consult Systemische Coaching / Familie opstelling

De kosten zijn vastgesteld op € 125,= per sessie - ex btw
Een sessie duurt maximaal 90 minuten en ervaring leert dat het zich al vaak rond de 60 minuten openbaart. Het is aan te raden om hoe dan ook tijd te nemen na de sessie om de inzichten tot je te kunnen nemen.

Wanneer je het consult op basis van therapie ondergaat is het vrijgesteld van BTW, in alle andere vormen is het exclusief 21% btw
Vind meer informatie bij: Therapie in de vorm van een psychosociaal consult door Léonne Meijs

Meer verbinding tussen hart en brein met NLP en hartcoherentie