Coachend communiceren

Help je door te helpen?

Ben jij behulpzaam?Draag niet al het leed op je schouders, leer loslaten met coachend communicerenLig je wel eens wakker van andermans leed?
Draag je de wereld op je schouders?
Je kan het makkelijker loslaten als je coachend communiceert

Je bent behulpzaam en ziet de ander struggelen…
Wat ga je doen? De ander bij de hand nemen? Of toch maar snel zelf doen? Het valt niet altijd mee het bij de ander te laten. Toch is dat de enige manier om tot duurzame verandering te komen! Je kan dat leren door de ander coachend te communiceren.

Coachend communiceren

Iedereen kan het leren! Het vraagt wel een andere manier van kijken naar ‘helpen’.
Coachend communiceren heeft namelijk de uitdaging de hulp te koppelen aan de verantwoordelijkheid die het ontvangen van hulp met zich meebrengt. Dat wordt vaak vergeten. Coachend communiceren legt de verantwoordelijkheid voor verandering daar waar deze hoort. Namelijk bij de ander, degene die de verandering wil. Het zorgt ervoor dat de ander ontdekt waar h/zij zelf toe in staat is en meer (zelf)vertrouwen krijgt in eigen doen en laten. Uiteraard spelen motiveren en stimuleren in het nemen van eigen verantwoordelijkheid een rol voor jou als je coachend communiceert. NLP is daar een ideale communicatiemethodiek voor. (Lees hier: ‘Hoe werkt NLP’)

Helpen door de ander te laten werken

Door coachend te communiceren laat je de ander werken en begeleid je dat proces. Begeleiding door middel van coaching, training, formats en adviezen. Je zet anderen in hun kracht en tilt ze naar een hoger plan door hen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen. Hiermee vergroot je niet alleen het leervermogen van je gesprekspartner, maar ook diens flexibiliteit. En dat terwijl je nu ook de verantwoordelijkheid voor zowel de groei als het succes bij de ander legt.

De kern is dat je mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid van zowel hun gedrag als hun houding en manier van communiceren alsook het effect hiervan. Je gaat er geen verklaringen voor zoeken of het voor hen oplossen. En je gaat ook niet beschuldigen of bekritiseren, maar je gaat coachend communiceren met:

  • oplossingsgerichte coachtechnieken
  • resultaatgerichte coachtechnieken
  • provocatieve coachtechnieken

Leren coachend te communiceren?

NLP biedt professionals hiervoor technieken en tools. Het helpt je niet alleen coachend te communiceren, maar ook effectiever.
– Je leert te focussen op oplossingen in plaats van problemen met oplossingsgerichte coachtechnieken.
– Ontdekt hoe medewerkers beter kan faciliteren, zodat zij makkelijker hun resultaten kunnen bereiken.
– Daagt de ander met humor en liefde uit tot het verbreden van zijn palet, het vergroten van zijn keuzemogelijkheden en uit de bekende comfortzone te stappen.

Mede hierdoor verbeteren je samenwerkingen en kan je flexibeler met veranderingen omgaan. NLP leert je hoe je sneller een positief gevoel op kan roepen en makkelijker en met meer zelfvertrouwen moeilijke, lastige gesprekken aan kan gaan.

Wil jij leren hoe je coachend kan communiceren?
Lees meer over NLP bedrijfstrainingen, vraag een training op maat aan voor jouw team,  of volg één van onze NLP coach & communicatie trainingen en opleidingen. Het volgen van een van onze opleidingen zocht ervoor dat jij als( communicatie) professional zelf in je kracht staat en met jouw coachende manier van communiceren ook anderen in hun kracht zet.

Wat spreekt jou aan om meer coachend te communiceren?
Waar zou het jou helpen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *