NLP Sandwichfeedback

NLP sandwich feedback

NLP Sandwichfeedback is een methode als methodiek om feedback te geven:
1. Wat ging goed? (concreet)
2. Wat kan beter?
3. Positieve, algemene samenvatting / Positieve samenvatting als feedback geïntegreerd wordt

Geef eerst een compliment: “Ik vond het erg goed dat je …”
Geef vervolgens een verbeterpunt “Je zou dit zo en zo kunnen doen”
En sluit af met weer een positieve opmerking van wat goed ging én door te benoemen wat het eindresultaat zal zijn als dit verbeterpunt geïntegreerd raakt: “Verder vond ik het erg sterk dat je … en geloof ik dat als je dit ‘verbeterpunt’ toepast je nog meer/beter/sterker/ …….. ”

Vormvoorwaarden voor effectieve feedback

Wanneer je aan de ander wilt geven wat het effect is van zijn / haar gedrag op jou, doen we dat binnen NLP in de vorm van sandwichfeedback en voldoen we daarbij aan een aantal vormvoorwaarden:

  • Doe het zo kort mogelijk na ‘de gebeurtenis’ en kijk of het een gunstig moment/ gunstige gelegenheid is.
  • Geef de ander erkenning en waardering. Het geven van erkenning en waardering is belangrijk. Mensen willen pas feedback ontvangen als ze eerst bevestigd zijn in hun gevoel van aanwezig zijn en in hun gevoel van (eigen)waarde. Dit voorkomt dat de ander jouw feedback op zijn of haar identiteitsniveau betrekt en het op gedragsniveau kan houden.
  • Vermeld wat je waargenomen hebt dat de ander goed gedaan hebt. Vertel wat je feitelijk ziet en hoort en wat het positieve effect daarvan op jou of de omgeving is.
  • Vermeld wat je feitelijk waargenomen hebt, concreet en specifiek wat verbeterd kan worden. Geef je vermelding terug op niveau van gedrag of vaardigheden. Doe het zonder oordeel of interpretaties en vertel het in de vorm van wat anders kan of wat beter zou kunnen (in plaats van ‘dit ging fout en dat deed je niet goed’). Ga er geen lange verhalen van maken of oude koeien bij halen. Houd het kort en bondig en beperk je verbeterpunten tot ca. 2 punten per keer.
  • Sluit positief af in positieve samenvatting. Zeg dat het in het algemeen goed gegaan is of verbind bijvoorbeeld de verbeterpunten aan wat al goed ging en vertel de ander wat het effect van het ‘nieuwe totaalplaatje’ zal zijn wanneer de verbeterpunten toegepast worden. Het zal als een cadeautje ervaren worden.
  • Het is altijd aan de ander om te kiezen wat hij/zij er mee wil doen. Geef de ander de ruimte om het te ontvangen en de ruimte zelf te kiezen het ermee eens te zijn of er iets mee te doen. Dit is niet aan jou en dat is ook niet de bedoeling. Het gaat puur om terugkoppeling van het effect van het gedrag van de ander op jou. Laat het daarbij.

Tips

  • Vermijd ‘waarom’ vragen, deze hebben een lading. Een andere manier is bijvoorbeeld: ‘hoe kan het dat ….” Of “Wat maakt dat ….”
  • Vermijd het woordje ‘maar’. Gebruik hiervoor in de plaats het woordje ‘en’