Intuitief lerende

Intuïtief lerenden zijn in de minderheid

Ongeveer 35% van de studenten leren intuïtief. Zij nemen bij voorkeur informatie in zich op die abstract, origineel en op theorie gericht is. Ze kijken naar het grote geheel, houden van een prettige omgeving en proberen algemene patronen te vatten. Ze vinden het leuk om mogelijkheden en relaties te ontdekken, met ideeën te werken en zien kansen.
De intuitief lerende spart en overlegt graag om zijn gevoel te toetsen en zo te leren

Intuïtief leren gaat gepaard met twijfelen

Onzekerheid is een gevoel van ontoereikendheid (niet goed genoeg zijn) en is continue aanwezig. Het veroorzaakt bezorgdheid over hun doelen, relaties en (leer)vermogen om met bepaalde situaties om te gaan. Iedereen krijgt van tijd tot tijd te maken met onzekerheid, maar voor de intuïtief lerende is het er continu en een noodzaak om tot leren te komen.
Intuitief lere en denken leidt tot twijfelen zodat je kan leren