Je identiteit is dynamisch

Seizoenen veranderen, je identiteit ook

We zijn in volle overgang naar de lente, net zoals dat elk jaar gebeurt. Iedereen vindt het normaal dat seizoenen veranderen in Nederland, we zijn het gewend. Sterker nog, je zou de seizoenen zelfs kunnen missen wanneer je het zonder zou moeten doen. Ik in ieder geval wel. Iedereen is in een constant proces van verandering, jij ook, net als seizoenen. En toch vinden we dat maar in beperkte mate normaal.

Veranderingen zijn normaal als..

 • er een natuurlijk proces is
 • het leeftijdsgebonden is, omdat we fysiek minder snel, krachtig of flexibel zijn
 • we ziek zijn
 • we verrassingen krijgen, onverwachte beperkingen ervaren en ons hierdoor anders gedragen

Correctie, veranderingen zijn altijd normaal!

De enige zekerheid die ik je kan geven in dit leven, is dat het normaal is dat alles verandert.
Sterker nog, het zou abnormaal zijn als veranderingen niet plaats zouden vinden.

Vind jij het dan niet gek dat wij mensen zoveel moeite hebben met veranderingen? Wat onderzoek uitwijst is dat we het moeilijk vinden om met veranderingen om te gaan. Het zit niet in ons natuurlijke systeem om met veranderingen om te gaan. En dan bedoel ik dat het met name niet in onze hersenen aanwezig is, die zijn tegen.

We zijn tegen verandering

Ons onbewuste stuurt ons aan op basis van onze ervaringen en de resultaten die we geboekt hebben. Hiervoor zijn prachtige paden aangelegd in onze hersenen, neurologische paden. Via zenuwcellen zijn verbindingen gelegd en het vernieuwen of veranderen hiervan vraagt een flexibiliteit die ons onbewuste denkcentrum niet heeft. We ervaren weerstand, spierspanning en stress bij verandering of alleen al bij het idee aan verandering. Wanneer we denken dat verandering ‘dus’ slecht voor ons is, hebben we het mis. Ons onbewuste denken laat ons geloven dat het slecht voor je is, omdat het anders zelf van de aangelegde paden af moet wijken en dat kost inspanning. Er moeten nieuwe neurologische verbinden gelegd worden, nieuwe cellen gemaakt en hele programma’s moeten herschreven worden. En hierbij is vooraf niet duidelijk of het meer kans op (over)leven geeft. Geen wonder dat er enige weerstand vanuit ons systeem komt, toch?

Je bent al dynamisch, veranderen maakt je dynamischer

Van nature ben je nieuwsgierig, een ontdekker die graag wil leren. Kijk maar naar baby’s en kleine kinderen. Die hebben nog zoveel te ontdekken, te leren en veranderen constant van gedrag en groeien in hun mogelijkheden. Over het algemeen zonder problemen. Baby’s en kleine kinderen doen dat op een dynamische wijze, zijn dynamische wezentjes. Dat zijn we van nature allemaal. Naarmate we ouder worden, neemt dat af en dat moeten we niet toelaten.

Het is de kunst van het leven onze flexibiliteit dynamisch te houden!

Je kan groeien door spiegeling, verbinding met je waarden en meer kennis te nemen van je essentie, wie je in wezen bent, je autonomie.
Hiervoor zal je af moeten leren wat je jezelf aangeleerd hebt. Bewust worden van je nu nog onbewuste dieptestructuur. Voor deze bewustwording kan je gebruik maken van onze (NLP)trainingen, de NLP practitioner opleiding, coaching of mixen hiervan middels ons aanbod van blended learning. Al onze trainingen zijn gericht op het vergroten van jouw psychische flexibiliteit en blijvende veranderingen. Met concrete stappen richten we ons op de wezenlijkheid van jouw identiteit.

Ik motiveer mensen om in beweging te komen en het lef te tonen om dat te doen wat ze met hun hart het liefst zouden willen doen. Om de moed te hebben met hun ware aard aan de slag te gaan. Zichzelf te ontdoen van alle maskers, lagen van pijn en liefdesschrik. Op weg naar je hart ligt de ruimte, de blijheid en liefde. Om daar te komen is voor sommige een uitdaging. Ervaar jij dat ook zo? Je hoeft het niet alleen te doen 😉 Bel of mail me en we gaan samen aan de slag

Hartegroet Léonne

Ieders identiteit is dynamisch

Dat een identiteit geen constante factor is, houdt niet alleen de wereld van NLP, maar ook de psychologie bezig. Over het algemeen wordt gezegd dat de persoonlijke identiteit uit 3 componenten bestaat die elkaar continu beïnvloeden:

 1. Cognitieve component = leren, waarmee zelfwaarneming kan worden toegepast.
 2. Affectieve component = voelen, waarmee wordt waargenomen en gevoeld en zelfevaluatie mogelijk wordt.
 3. Conatieve component = doen, waarmee het handelen tot stand komt. Samen met de sociale identiteit moet deze het ‘zelf’ vormen.

Het zijn dezelfde 3 aspecten die NLP in kaart brengt. Met als 4e component de drijfveer die het totaal aanstuurt en die gezamenlijk de dynamiek van de persoonlijke identiteit zichtbaar maken.

 1. Interne processen = denken 
 2. Interne stemmingen = voelen
 3. Extern gedrag = doen, actie
 4. Motivatie, willen

Meer weten over NLP?

Dan ben je aan het juiste adres bij Aago, want wij zijn gespecialiseerd in het geven van NLP trainingen en opleidingen. Met NLP als communicatiemethodiek leer je beter communiceren, kun je meer succes uit je werk halen en krijg je meer zelfvertrouwen, plezier en energie. Leer vanuit je hart te communiceren met zowel jezelf als anderen. Ontdek waarom je doet wat je doet, wie je bent en waar je voor staat.

Bron: wikipidia

Ook mijn identiteit is dynamisch

Sinds 1998 leer ik mensen hoe zij door verandering in hun communicatie meer resultaat en (werk)succes kunnen behalen.  In 2005 startte ik als zelfstandig ondernemer en ging mijn focus naar het verbeteren van resultaten door beter leren communiceren. Niet alleen door het leren van modellen en technieken, maar vooral door het doen, vallen en toch weer door durven gaan. Hierover kreeg ik vragen en in het onderzoeken van de antwoorden, deed ik ontdekkingen waarvan ik nu weet dat die het verschil maken in groei en succes. Privé én zakelijk.

Wat ik ontdekte is dat mijn onzekerheid veranderde in zekerheid naarmate mijn communicatie verbeterde. Dat is wat we vorm gegeven hebben in onze communicatie trainingen en waar Aago Academy jou in traint. In jouw gevoel van zekerheid bij communicatie en het ervaren van meer zelfvertrouwen.

Want een betere communicatie leidt tot betere relaties. En dat geeft zekerheid, vertrouwen en stabiliteit voor groei, verandering en succes in zowel je persoonlijke ontwikkeling als in je carrière.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *