BML en Coachen met Body & Mind Language, boekrecensie

 ‘Coachen met BML, Body & Mind Language’

BML, Body & Mind Language is ontwikkeld door Jos Dolstra en zeer geliefd onder complementair en holistisch werkende therapeuten en NLP coaches. (Neuro, Linguistisch Programmeren)NLP | Boek coachen met BML, Body & Mind Language, Jos Dolstra
Het is het 2e boek van Jos Dolstra en de opvolger van het boek “Body & Mind Language”. Deze boekrecensie is geschreven door Léonne Meijs in maart 2014 naar aanleiding van een interview door de NVNLP over de trainingen die Léonne volgde bij Jos Dolstra aan het BML Instituut. Jos is net als de oprichter van Aago, Léonne Meijs, NLP trainer, wat een feest van herkenning heeft gegeven.

Coaching vanuit de visie dat er samenhang is tussen onze levenshouding en lichaamshouding, daar gaat dit boek over en dan met name over hoe je BML, Body & Mind Language als faciliterende en transformatieve coachwijze binnen je eigen professie in kan zetten en wat het resultaat hiervan jou en je cliënt op kan leveren.  Het boek Coachen met Body & Mind Language gaat over het lichaam als informatiebron tijdens coaching. Informatiebron in de zin dat het lichaam een geheugen heeft en laat zien wat het ervaren, opgeslagen heeft en wat zichtbaar en hoorbaar kan worden in de vorm van klank en beweging, spanning, verkramping, etc. of juist vanuit wat afwezig, stil is binnen het lichaam. Het boek vertelt wat van deze manier van coachen het effect kan zijn voor coaches, therapeuten, onderwijzers, managers en hun organisatie alsook voor hun klanten, deelnemers en toekomstig potentieel.

Jos Dolstra Jos Dolstra, oprichter BML Instituut, Body & Mind Language | NLP

De auteur Jos Dolstra is van mening dat elk mens bekrast raakt in hun oorspronkelijke beschikbaarheid van het menselijke systeem. Volgens Jos Dolstra dient bij een veranderingsproces als begeleider tot heling, dit principe meegenomen te worden. Het is een noodzaak binnen BML, Body & Mind Language om op deze manier bevrijding te kunnen bieden aan datgene wat eerder vanuit pijn of angst niet geuit kon worden.

Eerste indruk

Mijn eerste indruk van het boek is uitnodigend daar de titel mij aanspreekt en aansluit bij mijn persoonlijke werk. De introductie op de achterzijde brengt me via abstractere termen naar nieuwsgierigheid en tijdens het screenen van de binnenzijde zie ik geen plaatjes, schema’s of tabellen, maar wel heel veel lettertjes en heel veel interventies. Dat laatste stemt mij vrolijk, omdat ik ervan houd dat een boek gericht op coachen ook praktisch en direct toepasbaar is voor mij als coach.

Samenvatting

Het boek start met diepgang en heeft voor mij een aanvullende therapeutische en academische achtergrond. Het vertelt je dat je als begeleider het beluisteren van het gesproken woord in relatie tot het fysieke, het lichaam én de hulpvraag dient te brengen voor een volledig beeld. De achterliggende gedachte is dat elk mens in zijn/haar jonge levensjaren strategieën ontwikkeld heeft om pijn, verdriet en angst minimaal tot niet meer opnieuw te hoeven beleven. Als mens is er dan een beperking ontstaan op het oorspronkelijke potentieel, de liefde in de vorm van een pantser, harnas, overlevingsstrategie, welke leidt tot een blokkade of stagnatie op de volledige, eerdere beschikbaarheid en liefde.

Dit pantser is bepalend voor hoe je zowel je innerlijke belevingswereld als de wereld buiten je ervaart. Door een pantser in te zetten richting de buitenwereld, is er echter ook een pantser richting de binnenwereld. Gevoelens komen van beide kanten niet meer door. De oorspronkelijke beschikbaarheid is afgebakend, onaantastbaar, maar ook minder bruikbaar of zelfs onbruikbaar geworden.

Ook BML gebruikt de kracht van metaforen

Een piano wordt ingezet als metafoor voor de afgebakende beschikbaarheid: een mens denkt zijn toetsen te kennen, zijn melodie te spelen, zijn klank ten gehore te brengen, zonder daarbij alle toetsen, melodieën, klanken te gebruiken of te kennen en dat is de uitdagende taak voor de begeleider, therapeut, coach, trainer, onderwijzer, etc. De huidige ingebruikname van de toetsen, klanten en melodieën waar te nemen en hierin vervolgens de uitnodiging kunnen brengen richting de cliënt om hierin uitbreiding en differentiatie aan te brengen door deze tegemoet te treden, te begeleiden, te confronteren en uit te dagen op inzetbaarheid van het lichaam in haar kwaliteiten, emoties, stemgebruik, ritme, kracht, ruimte, hoogte, laagte, etc.

Wat buiten de huidige comfortzone ligt wordt zodoende vanuit de cliënt zelf terug tot eigen beschikbaarheid genomen. Hiervoor maakt de coachee gebruik van de veilige aanwezigheid van de begeleider, die steeds het signaal van bevestiging geeft op de uitreikingen die in het nu tijdens de sessie plaatsvinden. Hierdoor vindt herstel en heling plaats op de gevoelde afwijzing van vroegere uitingen.

Vervolgens gaat het boek over in praktische voorbeelden en interventies van hoe je dat kan doen. Daarbij wordt steeds verwezen naar de mogelijkheden voor de coach, inclusief voorbeeldvragen. Zo wordt helder hoe coachee verbaal en non-verbaal (onbewust) met elkaar in verbinding brengt. Daarnaast ook hoe deze gerelateerd kan worden aan de hulpvraag van de cliënt.
Binnen BML zijn geen vaststaande protocollen, wel standpunten en richtlijnen. Zoals we niet niet kunnen communiceren, zo kunnen we ook niet niet bewegen en zijn alle eerdere (met namelijk pijnlijke en ingehouden) ervaringen zichtbaar in een grote of kleine beweging. Alles wat zichtbaar is (of juist onzichtbaar) bij de cliënt is informatie, zonder oordeel en krijgt de uitnodiging hierin een verschuiving aan te brengen, vanuit verschillende BML technieken: empathische, verbredende, ontlokkende en synchroniserende groepstechnieken.

Wel of niet geschikt voor jou?

Het boek is van toegevoegde waarde voor iedereen die met mensen werkt en hen begeleidt richting eigen kracht, balans, potentieel. Een holistische visie is het uitgangspunt. De basis is te werken met en vanuit het lichaam, zowel door de cliënt als de coach. Ontstaan van stagnaties en hoe beperkingen kunnen ontstaan worden helder weergegeven. Daarnaast wordt met voorbeelden ook weergegeven wat het effect in ons dagelijkse leven kan zijn. Je leest de dieper achterliggende therapeutische weergave van het ontstaan van onderdrukte emoties. Er kan weerstand ontstaan in het (opnieuw) vrijlaten van deze onderdrukte emoties. Je leest hoe je hiermee om kan gaan alsook wat de mogelijkheden zijn wanneer er alsnog uiting aan gegeven kan worden.

Voor jou als begeleider krijg je naast deze informatie ook direct inzetbare interventies aangereikt om met deze eerdere onderdrukkingen van mensen aan de slag te kunnen. Hoewel dit boek goed op zichzelf gelezen kan worden, wordt voor extra informatie ook verwezen naar het eerste boek. Dit 2e boek zie ik als een reis door het leven van een mens, van ongeborene tot volwassene. Inclusief alle deuken, krassen en beschadigingen die daarbij mogelijkerwijze aan bod kunnen komen met alle beperkingen die daardoor in ons fysieke, geestelijke en taalgebruik opgeslagen worden. Het biedt theorie en praktijk over de bevrijding van opgeslagen emoties die in het lichaam zijn ontstaan, waarbij pijn, verdriet en angst plaats kunnen maken voor plezier en liefde.

Conclusie

Het boek beschrijft hoe beweging onze diepste beweegredenen in zich dragen. Het boek is veelzijdig en heeft enerzijds een therapeutische uitleg en anderzijds een praktische, direct toepasbare insteek. Met regelmatig lees je een persoonlijke noot van de schrijfster. Mede hierdoor is het voor elke professional die met mensen werkt een verrijking. Na het lezen, is het een praktisch naslagwerk door de vele interventies die erin opgenomen zijn.

Het boek is volgens Léonne een aanrader voor iedereen die met mensen werkt. Professioneel gezien met name voor mensen die actief de dieperliggende lagen van menselijk potentieel willen bevrijden. De interventies zijn op zichzelf staand maar ook aanvullend op, of te combineren met  interventies uit andere professies. Bijvoorbeeld de holistische en complementaire werkwijze van NLP

Inmiddels is er ook een blog beschikbaar over NLP in beweging, wat ook duidt op de non-verbale aspecten in coaching en hoe je lichaamsgericht kan coachen.

Lees ook meer hierover op onze pagina Lichaamsgericht coachen

Direct bestellen:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *