NLP in beweging, lichaamsgericht coachen

Het lichaam liegt niet

Elk gebaar van het lichaam, klein of groot, is een uiting en draagt een boodschap in zich. Ieder mens heeft zijn/haar eigen unieke gebaren en patronen hierin. In ons taalgebruik, met woorden, kunnen we een en ander nog wel eens weglaten, vervormen of generaliseren. We doen dit met de beste bedoelingen voor onszelf en sommige gaan zelfs over tot leugens, grote en kleine. Wat met woorden wel kan, kan met het lichaam niet. Het lichaam liegt niet. Het lichaam laat zien wat aanwezig is. Gebaren zijn zichzelf, uiten zich en zijn hierin eerlijk en consequent. Het lichaam draagt enorm veel ervaringen en boodschappen in zich. De meeste ervan zijn ons nog onbewust en onbekend. Achter elk gebaar zit een boodschap met een behoefte of een verlangen. Waar we met praten soms moeilijk of niet tot de kern kunnen komen, blijkt lichaamswerk en dans snel tot in de kern te kunnen raken.

Leer anders kijken en luisteren 

Waarnemen is een belangrijk onderdeel binnen NLP. Zintuiglijk en specifiek waarnemen, ook wel kalibreren genoemd. Het gaat over het waarnemen van de samenhang tussen wat het lichaam laat zien en wat de daarbij behorende interne processen zijn. Door te kalibreren en de waarneming uit te vragen, kan samenhang helder worden. Samenhang in denken, voelen, doen en gesproken taal.

‘Denken’ bevat onze bewuste en onbewuste overtuigingen.

‘Voelen’ gaat over onze fysieke sensaties, gevoelens en emoties,

‘Handelen’ bevat onze gebaren, bewegingen, houdingen en spierspanningspatronen.

In onze gesproken taal horen we de gekozen woordkeus voor onze innerlijke belevingswereld. Het uitgangspunt hierbij is dat lichaam, geest en ziel een onlosmakelijke eenheid vormen en dat hiertussen een continue uitwisseling en doorstroom aanwezig is. Deze continue doorstroom wordt gevoed door prikkels uit onze omgeving en brengen processen in ons op gang. Ik bedoel hiermee de uitwisseling van fysieke, emotionele, mentale, creatieve en spirituele processen.

In de continue uitwisseling van processen kunnen blokkades ontstaan die de doorstroom beperken of zelfs blokkeren. Het ontstaat vanuit ons verlangen gezien en gehoord te worden en sterker nog: om erbij te willen horen (ontstaan in onze kindperiode). Het verwijdert ons van ons diepste zelf. In plaats van eerst de liefde voor onszelf te voelen en die door te geven aan anderen richten we ons op het behagen en de liefde voor de anderen en zetten onszelf op een 2e plaats, onderdrukken onze eigen verlangens of vergeten onszelf.

Door het lichaam uit te dagen met nieuwe, andere bewegingen maken we contact met onze uitwisseling en doorstroom, inclusief onze verborgen verlangens en blokkades. We ontdekken dat we niet buiten gesloten zijn, dat er ruimte is voor ons en dat we hiermee altijd in verbinding kunnen zijn. In het ontdekken, verbreden en verdiepen van onze innerlijke belevingswereld ontdekken we onze innerlijke vrijheid en de weg naar liefde. Voor onszelf en de ander.

Een goed gesprek kent beperkingen. Door datgene wat je waarneemt terug te geven aan de betreffende persoon en uit te dagen er letterlijk een andere beweging of ander gebaar bij te plaatsen ontstaat er een beweging vanuit het lichaam die niet bedacht maar beleefd wordt.

Lees meer over waarnemen in de blog ‘Coachen en kalibreren met NLP’

Lichaamsgericht coachen is effectiever!

Inspiratie NLP blijvend in beweging te zetten deed ik op tijdens de opleiding tot BML trainer.
In 2014 startte NVNLP met haar eerste exploratiedag en stond BML op de agenda. Hier vind je het artikel daarover. Het is geplaatst in het blad Inzicht van NVNLP, een blad over NLP in de praktijk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *