Wat is backtracken en hoe werkt het?

Backtracken wordt ook wel eens omschreven als “papegaaien”. Backtracken, oftewel papegaaien, is het herhalen van de verbale boodschap van de ander, zonder deze te vervormen. Bij de herhaling gebruik je exact de woorden die de ander heeft gezegd. Dit lijkt misschien niet zo zinvol, maar is dat wel degelijk? Door te papegaaien kun je de ander laten weten dat je diens woorden hebt gehoord en begrepen. Het is dan wel zaak om de woorden niet te verdraaien of in een andere context te plaatsen. Binnen NLP wordt de term backtrack frame gebruikt. Het is een uiterst effectief middel om in verbinding met de ander te blijven. Mensen vinden het op onbewust niveau plezierig als je hun verbale boodschappen herhaalt, omdat dit hen het gevoel geeft dat ze worden gehoord.

Backtrack frame – NLP

Bij backtracken herhaal je de woorden van iemand of vat je deze samen. Daarnaast is het ook belangrijk vooral gebruik te maken van zogenaamde sleutelwoorden en de intonatie van de ander. Sleutelwoorden zijn woorden die de ander regelmatig gebruikt. Hetgeen is gezegd hoeft niet volledig te worden herhaald, een samenvatting van de belangrijkste elementen is voldoende. Backtracken heeft alles te maken met communicatie. NLP is uitermate geschikt voor beter leren communiceren. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en leert je te leven van je hart, in verbinding met jezelf en anderen. Communicatie is daarbij het sleutelwoord.

Door een NLP training te volgen leer je effectiever te communiceren, assertiever te zijn en leer je wie je bent en waar je voor staat. Backtracken is nuttig in vergaderingen en bij onderhandelingen, omdat je door het letterlijk herhalen en samenvatten van de boodschap sneller tot heldere kaders en afspraken komt. Backtracken is een goede manier om af te stemmen en tot een overeenkomst te komen. Het bevordert het rapport en misverstanden worden sneller duidelijk. Je komt sneller tot wederzijds begrip doordat je met backtracken moeite doet het wereldmodel te volgen van de ander door het taalgebruik en de woordkeuze van de ander te gebruiken.

Backtrack versus Mindread

Mindreaden is het tegenovergestelde van backtracken. Het is een manier van communiceren waarbij jij invult wat de ander zou kunnen bedoelen en je eigen voorkeurswoorden gaat gebruiken. Je stemt je woordkeuze niet af op de woordkeuze van de ander en kan daarmee het rapport, het contact verbreken. Mindreaden, gedachtelezen is een manier om de verbale informatie te interpreteren en daarmee zeer waarschijnlijk te vervormen. Bij backtracken herhaal je de woorden van iemand of vat je deze samen waardoor je een match maakt met de ander. Bij mindreaden doe je dit niet en geef je je eigen kijk en oordeel de voorkeur, waardoor je een mismatch maakt. Je kan rapport maken door jouw woorden te matchen met de woorden van de ander. Het vergroot het rapport, het onderlinge contact, wat een essentieel onderdeel is bij succesvolle communicatie.

Backtracken als NLP techniek

Backtracken is een communicatie techniek waarmee je jouw communicatie verbetert en een onderdeel om tot optimaal contact met anderen te komen. Aago biedt verschillende NLP trainingen en opleidingen, waaronder trainingen die geheel online kunnen worden gevolgd. De training NLP gesprekstechnieken kan geheel online worden gevolgd en bestaat uit modules met onder andere: filmpjes, audio, werkbladen en oefeningen waarmee je de theorie eigen kunt maken. Je leert dat communiceren meer is dan alleen de verbale communicatie. Het merendeel van communicatie gaat over non-verbale communicatie. Je ontdekt dat communicatie meer is dan alleen gesproken woorden. Je leert hoe je NLP kunt inzetten voor effectievere communicatie. Backtracken vormt daarvan een onderdeel. Meer weten? Kijk verder op de site voor alle NLP trainingen of neem direct contact op voor meer informatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *