Wat je nog niet wist

Hier zie je in Nepal

Tijdens mijn verblijf in Nepal, begin 2017, leerde ik het Nepalese woord voor vuur: ago

Aan vuur geen gebrek

Er was één vuuraspect dat me raakte en waarvan ik wist dat ik meer mee wilde in mijn verdere leven: passie!

Waar ik keek, zag ik vuur en passie. De bedrijfsnaam Aago is daar in verbinding met mijn hartstocht, tijdens een koude januarinacht geboren.

Ago, vuur was overal om mij heen en ik vond het héérlijk:

 • Om eten te bereiden
 • Schoon te maken/ te reinigen
 • Voor religieuze rituelen van kaars tot lijkverbranding
 • Om mens en huis te verwarmen
 • Machines te laten draaien en werken

En nog meer, maar wat me vooral raakte, was het gevoel dat het mij gaf. Het leek alsof het vuur één was met de menselijke passie daar.

Vuur, warmte en passie

Mensen waren warm en hartstochtelijk:
-> In het ontvangen van mensen, mij welkom heten!
-> gedrevenheid in het uitoefenen van hun (ambachts-)werk
-> leergierigheid tijdens de Engelse lessen
-> inspanning en overgave tijdens sportactiviteit

Het vuur in het boeddhistische Homa ritueel wordt origineel “Vuur van de Grote Wijsheid” genoemd. Ik herinner me nog hoe mij uitgelegd werd dat het als enerzijds een uiting van overgave gezien werd en anderzijds ook met het verzoek tot regen en een vruchtbare bodem voor de start van een nieuw levensbegin, de lente. Het vuur had de taak de wereld en ons als mens van de duisternis van onwetendheid te ontdoen en ons het licht van verlichting te brengen. Met name het licht in onszelf! Hoe mooi is dat om de uitnodiging te krijgen het in onszelf te vinden in plaats van buiten ons te zoeken!

Na 6 dagen kleermakerszit van 05.00 tot 17.00 vond ik het lopen op zich al een verlichting! Dat gold zeker ook voor de jongens en jonge mannen die duidelijk plezier hadden in het maken van muziek, het (expres) inzetten van bijzondere tonen bij het zingen en het stoken van een vuurtje.

Mijn verblijf in Nepal heeft ook in mij een vuurtje aangewakkerd. Een leven, zoals ik dat in Nederland nooit gekend heb met jonge, speelse monniken, oude wijze (geen Engels sprekende) monniken, een loyale en dienstgetrouwe kokkin die al ruim 4 jaar dag in dag uit het eten 3x per dag verzorgt en een diversiteit aan bezoekers die kwamen bidden in het boeddhistische klooster waar ik een maand verbleef.

Veelzijdigheid

Diversiteit is iets wat mij aanspreekt en waarvan ik direct wist dat het tijd werd dat ik er openlijk voor uit moest komen dat ik dit ook in mijn dagelijkse werkleven wil. Ik geloof niet in één manier of dé weg. Met een aantal e-boeken waaronder “De moed van imperfectie”, van Brené Brown en de boeken “Leef” en “Denk wat je wilt en doe wat je droomt” van Gijs Jansen was mijn mix van NLP, BML met vooral veel moed geboren. Dat deze moed later nog uit zou monden tot een uitbreiding van de elementen ACT en TA wist ik toen nog niet.
Wel dat het concreet, speels en creatief moest zijn. Zie het resultaat 🙂

Het uiteindelijke doel van het vuur bij de homa is een eeuwigdurende vrede door lichamelijke en spirituele actie. Iets waar ik met de jonge monniken aardig wat filosofische gesprekken over heb gevoerd. (Wat ik trouwens heerlijk vond al kwam de diepgang niet altijd tot stand in woorden, maar in daden. Het gebrekkige Engels leidde tot bijzondere manieren van communiceren en samenzijn zal ik maar zeggen). Het vuur van de homa wordt gezien als de manier om geestesrust te vinden waarbij je als mens je eigen levenssituatie kan overstijgen naar een hoger universeel wezen. Het duurde een aantal dagen en gesprekken totdat ik doorhad dat met een hoger universeel wezen het Zelf wordt bedoeld in de vorm van eenheid, liefde, vrede en vreugde. Een niveau dat het ego overstijgt en daar vond ik weer raakvlakken met mijn eigen denken, mijn eigen zoektocht en de elementen in mijn hoofd. Ik kan je zeggen dat diverse uitspraken uit een boek als dat van Gijs Jansen dan met regelmaat als een hamerslag binnenkomt.

Aago Opleidingen en Trainingen

Wanneer je nu naar de opbouw van Aago Opleidingen en Trainingen kijkt zie je dat (onbewust) in die betreffende maand in Nepal veel zaadjes ontstaan zijn voor de invulling nu:

 • We starten in het nu
 • Hebben een hoger doel voor ogen en formuleren dat NLP gewijs SMART met energie en een vreugdevol YES gevoel
 • Blijven trainen in het nu te blijven en nemen hindernissen met hulpbronnen die we ontdekken
 • Wisselen gedachten af met voelen en doen en voegen momenten van stilte en het toelaten van ‘wat is’ toe
 • Gaan van buiten naar binnen, ontdekken het ritme van ons hart en leren ons niet door ons hoofd te laten leiden
 • We gaan op eenvoudige wijze hard en consequent aan het werk
 • Hebben de boog niet altijd gespannen en houden plaats voor speelsheid en creativiteit

Toen ik die maand in Nepal verbleef waren écht niet alle momenten even leuk voor mij. Ik vond het soms moeilijk om zonder het comfort te leven dat ik hier in Nederland ken, met mensen te zijn die niet mijn taal spreken en vanaf 18.00 alleen in het donker op een kamer te zitten. Nee, niet alles was fijn of verlichtend voor mij, dat geef ik eerlijk toe. Wat het wél veroorzaakt heeft is een innerlijke verschuiving die ik toen niet ervaren heb, maar mij pas bij terugkomst duidelijk geworden is.

Herken je dat?

Dat je het niet herkent als je er midden in zit? Maar wanneer je erop terugkijkt zegt… “Ik heb er veel van geleerd”, of “Het heeft me rijkdom aan ervaringen gebracht” En dat is wat ik ook beoog met mijn/onze trainingen. Ervaringen waar jij als mens rijker van wordt!

Wil je een keer ervaren hoe dat kan?
Bel of mail me en we maken een afspraak!
Punt 1 vind ik dat hartstikke gezellig en punt 2 is de enige manier om te weten waar ik het over heb het zelf ervaren, ‘doen’.

Weet me te vinden, ik kijk uit naar je reactie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *