Het lichaam spreekt

Wanneer het lichaam spreekt is het de vraag of jij het kan horen. Het lichaam spreekt via een eigen taal, lichaamstaal. Vaak denken we dat het lichaam spreekt via pijn klachten of symptomen. Echter kan een lichaam ook spreken in gebaren, bewegingen, houdingen, spierspanningen, ademhaling, flexibiliteit of juist in stijfheid en inflexibiliteit. Wist je dat?

Ruimte

Wat voor mij duidelijk is, is dat mijn lichaam ruimte nodig heeft om zich te kunnen bewegen, te kunnen spreken, tot expressie te komen. En dat mijn lichaam een leefomgeving nodig heeft om zich te kunnen voeden zodat het de energie heeft om zich optimaal te kunnen uiten. Dat het wil fungeren als een doorgeefluik en dan bedoel ik niet alleen met eten wat er boven in komt en onderuit gaat, maar een doorgeefluik in alles wat het om zich heen aan trillingen waar kan nemen.

Energie oppikken

Elk lichaam kan energieën en trillingen oppikken en daarmee resoneren en die weer vertalen. Maar daar heeft het ruimte voor nodig en de natuurlijke, al aanwezige voedingsbodem. Maar die connectie zijn wij vaak verloren.

Ons lichaam is een spreekbuis voor de mate van het proces waarmee wij in verbinding staan van de verwezenlijking van onze essentie en hoe onze persoonlijkheid zich daartoe verhoudt. Dat is wat zichtbaar is, voelbaar is, hoorbaar is, waarneembaar is via het lichaam. En zo spreekt het lichaam naar ons en laat het lichaam ons weten hoe ons ego, onze persoonlijkheid, zicht tot ons verhoudt. Hoe het ego ons op weg brengt naar onze missie of juist weg houdt van onze verwezenlijking en zielsessentie.

Onbewuste boodschappen

Het lichaam spreekt, maar spreekt niet alles uit. Het is een drager van vele ingehouden, bedekte, onbewuste en onbekende ervaringen en boodschappen. Deze boodschappen zijn misschien niet direct zichtbaar of hoorbaar voor een ander, maar wel voelbaar voor jezelf. De kunst is om hier bewustzijn op te krijgen, want zonder bewustzijn ga je er aan voorbij, merk je ze niet op en zijn ze níet voelbaar voor jezelf.

Deze onbewuste boodschappen uiten we wel en zijn ook op te pikken door anderen, bewust en/of onbewust. Bijvoorbeeld in de manier waarop iemand ademhaalt, de spanning die iemand ervaart of juist de slapte die beleeft wordt in het lichaam. Vrije, grenzeloze contacten of juist remmingen in het aangaan van contacten. Lichaamsdelen die vrij en flexibel bewegen of juist stijf of niet bewegen of de stem, trilling, klank, volume en tempo van de stem, lichaamsdeel of het lichaam.

Het lichaam spreekt in haar eigen lichaamstaal

Lichaamssignalen

Ook jij kan leren je meer bewust te worden van jouw lichaamssignalen en ontdekken hoe jouw lichaam tot jou spreekt. Jouw unieke lichaamstaal ontdekken. Je eigen ervaringen zijn hier een voedingsbodem voor om van te leren en te integreren.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat non-verbale uitingen een belangrijk rol spelen tijdens onze communicatie en met name wanneer we communiceren over onze gevoelens en gedachtegangen. Met name wanneer de non-verbale uitingen inconfruent zijn met de woorden die we uitspreken is dat voelbaar en op te pikken. Anderen hebben bij incongruentie de neiging om meer jouw lichaamstaal op te pikken dan jouw woorden. Het verbale aspect is ondergeschikt aan het non-verbale aspect. De woorden die we spreken raken ondergeschikt en van minder belang als ons lichaam iets anders uit, spreekt. Het is in onderzoek bewezen dat je toehoorders makkelijk door je overtuigd worden wanneer de inhoud in lijn is met de persoonlijke presentatie.

Albert Mehrabian onderzocht wat mensen waarnemen bij incongruente communicatie en kwam tot de conclusie dat mensen dan de neiging hebben om de non-verbale communicatie voorrang te geven op de verbale aspecten.

  • 55% visueel – Lichaamshouding, gebaren, ademhaling, gezichtsuitdrukking, dynamiek
  • 38% vocaal – Stemgebruik, klank, timbre, stemvolume, intonatie
  • 7% verbaal – Woorden (inhoudelijk)

Lichaamstaal

Lichaamstaal is het geheel van communicatieve boodschappen dat door middel van gebaren, mimiek, lichaamshouding, stemgeluid en oogcontact wordt overgebracht. Het is een vorm van non-verbale communicatie die net zoals taal veel inhoudelijke informatie kan overbrengen. (Wikipedia).

Lichaamstaal is universeel, maar omdat ieder mens unieke levenservaringen heeft, heeft ook ieder lichaam een unieke lichaamstaal. Met NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren en BML, Body Mind Language ontdekken we die van jou. Interesse naar jouw lichaamstaal? Jouw onbewuste boodschappen? Beperkende en bekrachtigende? Boek een sessie

Lees meer in het boek:
Body & Mind Language,
‘de relatie tussen lichaamstaal, lichaamshouding en levenshouding’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *