5 gebieden van bevlogen en duurzame inzetbaarheid

Iedereen wil bevlogen naar het werk, toch? Eerdere succeservaringen leren ons 5 gebieden die onderscheidend. Je ziet dat terug in termen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid:

 • Betrokkenheid
 • Organisatie van het werk
 • Gezondheid
 • Ontwikkeling (scholing en mobiliteit)
 • Balans en ruimte voor de persoon 

Onderzoek opvolgen door coaching

Via mijn (vorige) coachpraktijk InnerDreams kan je een vitatliteitstest doen Het meest rendement haal je hieruit in combinatie met een persoonlijk coachgesprek. Hierbij krijg jij als mens en als medewerker inzicht in jouw persoonlijke energie- en stressbronnen. Privé en werkgerelateerd en op zowel organisatie- als functieniveau. Ook kunnen we je loopbaan en je wensen daarin meenemen. Want doe jij nog wat je leuk vindt? Ga jij met plezier naar je werk? Komen jouw passies en talenten tot zijn recht?

In het gesprek worden verbanden zichtbaar en oplossingsgericht denken geleerd. Hierdoor wordt eigen regie gestimuleerd. Mijn aanpak is een lichaamsgerichte coaching. Patronen (vaak onbewuste en jarenlange, soms zelfs generatie op generatie) worden blootgelegd. 

Ervaring leert dat werknemers met LBO/MBO werk- en denkniveau meer instructies van de coach nodig hebben. Hierdoor kunnen ze na afloop tot een concreet prioriteitenplan te komen. De coaching van werknemers met HBO/WO werk- en denkniveau vraagt dat minder.

Bevlogenheid

Bevlogenheid heeft invloed op organisatieresultaten. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek uit 2002 onder 200.000 medewerkers van 36 bedrijven! (Harter J.K. e.a. 2002). Ook internationaal onderzoek door Bakker en Leiter (2010) toont aan dat bevlogen medewerkers een positieve invloed hebben.

Als gevolg daarvan namen we de onderzoeksresultaten van Will Gardner uit 2019 erbij. Hoewel zij de stelling bewijzen, bevestigen zij óók dat werken vanuit een missie mensen in actie zet. Werken vanuit een missie draagt bij aan zowel een bevlogen gevoel als vitaliteit en de prestaties: ‘Purpose drives Performance’. Ook geeft de bijlage het JD-R model (Job Demands Resources) van Arnold Bakker een duidelijke weergave van de belangrijkste energie- en stressbronnen die op organisatieniveau aanwezig kunnen zijn.

Omdat je inzichten uit de coaching opdoet, worden de acties omgevormd tot duurzame veranderingen. Indien hier acties uit voorvloeien zorgen deze voor meer vitaliteit en bevlogenheid. Bovendien leiden ze tot een afname van stress. Stress leidt tot 45% energie en productiviteitsverlies, ook wanneer de werknemer het nog niet als zodanig herkend heeft.

Denk maar eens aan:

 • Tijdsbesteding en versnippering ervan in kaart brengen. Zoals bekend lijdt bijvoorbeeld multitasken leidt tot tijdverlies en put het uit.
 • Bewustworden en coachen naar duurzame verandering creëert mentaal ruimte en voorkomt mentaal verzuim.

Verder is ndersteuning, aandacht en zorg op mogelijke stress elementen belangrijk. Alles wat onder werkdruk en andere energievreters valt, dient voorkomen te worden. Omdat anders opbouw van klachten plaatsvindt die leiden tot uitval. Tijdig coachen vermindert de kans op fysiek verzuim door psychische oorzaken.

Job Demands Resources model voor NLP coach en psycholoog in Veghel
Job Demands Resources model

Investeren in duurzame inzetbaarheid

Investeren in duurzame inzetbaarheid creëert niet alleen meer bevlogenheid in je onderneming, het verlaagt ook de kosten! Zo simpel is het! Aago past communicatie toe in het kader van vitaliteit.
Het woord wordt steeds vaker gebruikt en steeds vaker gekoppeld aan de inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Beleidsmakers, professionals en onderzoekers spreken steeds vaker over vitaliteit als (positieve) gezondheid. Bij Aago spreken we over vitaliteit als een balans tussen doen, denken en voelen en werken we daarnaast met de onderdelen bewegen, voeding en ontspanning / rust.

Wellicht wist je het al, maar Aago werkt voort op de kennis en ervaring die is opgedaan binnen de organisatie InnerDreams van mij, Léonne Meijs, waarbij ik me al sinds 2005 met vitaliteit en vermoeidheidsklachten bezig houd. De interne belevingswereld en daaraan verbonden patronen van de betreffende persoon blijken een cruciale rol te spelen. Het onbewuste speelt hierin een grote rol.

Vitaliteit is meetbaar

Vitaliteit blijkt aan de hand van 3 kerndimensies meetbaar te zijn:
Bewegingsmogelijkheid, motivatie en veerkracht.
Voor veerkracht is de mate van flexibiliteit en ontspanning van belang. Een bijkomstigheid is dat vitale werknemers; energieke, gemotiveerde en veerkrachtige werknemers, vaak ook de meest bevlogen werknemers blijken te zijn!

Vitaliteit is meetbaar en merkbaar in de volgende elementen:

 • Fysiek: uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie, lenigheid, snelheid, weerstand en herstelvermogen.
 • Mentaal: aandachtscontrole, spanningsregulatie, gedachte- en emotiecontrole, concentratie, zelfvertrouwen, omgaan met afleiders en tegenslagen, blijven leren, zelfreflectie.
 • Sociaal-Emotioneel: inzicht in behoefte en gevoelens van anderen, assertiviteit, overtuigingskracht, conflicthantering, samenwerken, leiderschap.
 • Inspirationeel: zingeving, goede doelen stellen, maatschappelijk verantwoord, motivatie/drijfveren, balans werk & privé.
 • Relationeel: de mate van ontspanning voelen in contacten, voldoende contacten hebben en voorzien zijn in het gevoel erbij te horen.

De effecten van minder vitaal zijn

Bij tegenslag in het dagelijks leven heeft dat impact op één of meerdere van de hierboven genoemde elementen. Het tast direct je mate van vitaal en bevlogen zijn aan. In welke mate en voor welke duur is per persoon verschillend. Wanneer de mens in kwestie onvoldoende begeleiding krijgt, de situatie met impact te verwerken, kan de gebeurtenis onverwerkt opgeslagen worden in het fysieke. Het tast op dat moment de vitaliteit en veerkracht van deze persoon aan. Dit kan in eerste instantie minimaal merkbaar zijn op het werk, het dagelijks leven of de balans tussen werk-privé:

 • Verminderde concentratie
 • Verslechtering in het geheugen
 • Sneller geprikkeld, geïrriteerd

Voorkom herhaling van tegenslagen

De tegenslag die hierna komt kan hierdoor méér impact hebben en er kan een moment ontstaan dat iemand niet meer zonder hulp verder kan. De gebeurtenis op zichzelf lijkt de aanleiding, maar kan de druppel van een reeks zijn die de emmer doet overlopen. Het is het begin van de weg naar een burnout en psychologen en coaches hebben er hun handen vol aan.

Ervaring leert dat mensen met emotionele problematieken zonder begeleiding in een neerwaartse spiraal terecht komen. Ze zijn direct minder vitaal en bevlogen. Het op tijd inschakelen van een coach, psychosociaal therapeut of psycholoog kan schade en langdurig uitval voorkomen. Als particulier kan je onderzoeken of de consulten in aanmerking komen voor vergoeding.

Vitale werknemers zijn bevlogen werknemers!

Onderzoeken van TNO geven aan dat begeleidingstrajecten met individuele aandacht positief bijdragen aan herstel van functioneren en het vergroten van hun belastbaarheid. Er is sprake van disbalans. Met name de mentale en sociaal-emotionele aspecten zijn zowel vooraf als tijdens stress of uitval goed in kaart te brengen met een werk-energie analyse.
Waarom wachten tot er iets voorvalt dat impact heeft? Beter is het om betrokkenheid te tonen en zelf of met je werknemer aan de slag te gaan!
Doe een FIT-test, een vitaliteitstest, laat het onderzoeken.

Hoe groter de veerkracht van een werknemer, hoe vitaler deze zich voelt.

Investeer in de vitaliteit en bevlogenheid van uw werknemers:
– investeren in duurzame inzetbaarheid verlaagt verzuimkosten
– investeren in duurzame inzetbaarheid verhoogt arbeidsproductiviteit

Voor een eerste indruk van elementen van vitaliteit kun je zelf onze gratis vitaliteitstest doen.

Of neem nu direct contact op voor het maken van een afspraak

Keep having fun!

Lees hieronder verder wanneer je er zelf, als werknemer of zelfstandig ondernemer mee aan de slag wil. En ook als jij weer meer plezier wil hebben in wat je doet!

Remember to have fun
Heb jij nog fun?

Even een paar vraagjes tussendoor: weet jij waar je energie van krijgt in je werk? Ben jij tevreden over jouw energiebalans? Weet jij wat je anders wil?
Even serieus… waar word jij nu dagelijks écht blij van in werk?

Heb je niet 1-2-3 een antwoord? Lees dan verder, ik kan je erbij helpen.
Het doen van de vitaliteitstest, opgevolgd door een coachgsprek geeft je antwoord op deze vragen. Deze analyse, samen met 1 coachgesprek is een zeer effectieve methode voor een persoonlijk vitaliteitsadvies. Doordat we tegelijkertijd een persoonlijk ontwikkelingsplan maken, kun je direct na afloop aan de slag met jouw acties.

Wat levert het je op?

Zelfs als je denkt jezelf goed te kennen is het goed je met regelmaat te laten coachen. Aangezien je door testen in combinatie met een coachgesprek, zie je beter waar jij zelf wel of geen invloed op hebt. Ontdek je waar je wel en waar je geen actie in wil ondernemen. Bovendien ontdek je jouw energievreters en waar je niet (meer) in bevlogen bent. Hierdoor kun je vooraf bewust afwegen hoe effectief een actie is en of deze bijdraagt aan jouw vitaliteit. Doordat jij helder hebt wat jouw wensen zijn, kun je gericht met je leidinggevende of HR manager in gesprek. En het bijvoorbeeld toevoegen aan je POP, Persoonlijk Ontwikkelingsplan.

 • Betere energiebalans, tevredenheid en motivatie
 • Inventarisatie overtuigingen en patronen
 • Hogere bevlogenheid (zin, energie, plezier, passie)
 • Leren realistische doelen te stellen en keuzes te maken
 • Formuleren van doelgerichte (vitaliteits)stappen
 • Vaststellen van veranderingsbehoefte
Vitaliteitscoach Veghel helpt je weer lekker en energiek in je vel te zitten
Voel je weer energiek, vitaal en waardevol!

Zelfs uit TNO onderzoek blijkt dat 1 op de 3 medewerkers zich onderbenut voelt.
Zich niet nuttig voelen of onzinnig voelen van is één van de grootste afbraken op onze vitaliteit! Echter weten we uit ervaring dat je hier mensen succesvol op kan coachen,

Lees daarover ook ons artikel van de aanhoudende tendens ‘werknemers vinden werkgeluk belangZlefsrijker dan bonus‘

Ontdek de status van jouw vitaliteit met onze gratis vitaliteitstest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *