Wat is Therapie?

Therapie is de behandeling van een ziekte of verlichting van symptomen en is een algemene methode om tot verbetering van het menselijk welzijn te komen.
Image

Als het leven je citroenen geeft, is er limonade van maken een spreekwoordelijke uitdrukking die wordt gebruikt om optimisme en een flexibelere, meer positieve houding te stimuleren. Met als doel om je algehele welzijn te bevorderen. Herken je die? "When life gives you lemons..."

Wat is therapie?

Therapie is een vorm van behandelen. Vaak is het langduriger dan coachen. Zo is NLP-Therapie minder gericht op het behalen van doelen en veel meer op het resultaat van jouw totale welzijn en welbevinden. Daarbij ook met aandacht voor de eventuele psychosomatische klachten die daaruit voort gekomen zijn.

Therapeut is een vrij te gebruiken titel en het proces dat een therpeut voor ogen heeft bestaat uit een reeks van behandelingen. Hierbij leert de therapeut je bewust te worden van wat de onderliggende patronen en (on)mogelijkheden zijn. Ook kan het voorkomen dat je moet leren omgaan met beperkingen, bijvoorbeeld omdat je een ongeluk hebt gehad en bepaalde vaardigheden of krachten verminderd of veranderd zijn.

Het behandelplan heeft ruimte voor jouw gehele context en de dynamieken die daarbinnen spelen. Dit kan in je thuissituatie zijn, op je werk, cultuur, afkomst, een heftige gebeurtenis, je familie, etc. Bij therapie kan een analyse gemaakt worden van jouw sociale, culturele en maatschappelijke context en waarbinnen de therapeutische hulpverlening plaats gaat vinden. Dit gebeurt altijd in overleg met jou als client en wanneer jij dat wenst, eventueel ook met andere hulp- en/of zorgverleners van jou.

Waarom therapie?

Het doel van therapie is om je van een ziekte te genezen of syptomen te verhelpen. Aago en haar medewerkers hebben met therapie niet voor ogen om je te genezen met hun behandelingen. Wél zijn zij erop gericht om samen met jou een behandelplan op te stellen welke gericht is op het verbeteren van jouw welzijn en vitaliteit.

Vanuit bewustzijn en ontdekken van wat je wél nog kan, heb je de mogelijkheid verantwoordelijkheid en leiding te nemen over je leven vanuit wie je werkelijk bent, vanuit wat jij belangrijk vindt en wat je écht wilt. Therapie wordt daarom binnen Aago vaak afgewisseld met coachinterventies die je weer richting geven en je helpen doelen te stellen. Hierdoor krijg je de energie anders met gebeurtenissen om te gaan, verdwijnt de ruimte voor de aanklager in jezelf, de altijd aanwezige helper of het slachtoffer van je omgeving, je verleden of je emoties.

Behandeling

Onze behandelingen zijn gericht op de overtuiging dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We richten ons op behandeling die leidt tot het vermeerderen van vitaliteit, vergroten van jouw kwaliteit van leven. Het vergroot je geestelijke én lichamelijke flexibiliteit en jij bepaalt daarin de elastisticiteit en je therapeut de behandelbaarheid.

De behandelingen van therapie leiden tot meer welzijn, innerlijke kracht en flexibiliteit. Het maakt je rustiger, sterker en krachtiger van binnen en zorgt tegelijkertijd dat je met meer rust, (zelf)vertrouwen en ontspanning in het leven kan staan.

Naast therapie op basis van NLP zal vanaf de start veelvuldig gewerkt worden met ACT - Acceptance & Commitment Therapy en TA - Transactionele Analyse

Daarnaast kan het behandelplan ook bestaan uit de volgende methodieken en technieken:

Aago gaat uit van de verbinding tussen lichaam en geest, het non-verbale en het verbale, de beweging en de taal. Zowel de therapie als de coaching door onze medewerkers zal hier altijd een mix van zijn, hetzelfde geldt voor onze trainingen.

Onze coaches en therapeuten zijn gespecialiseerd in NLP en je (weer) te verbinden met jezelf. Je doet ontdekkingen in jouw patronen die je weghouden bij je innerlijke kracht, rust, (zelf)vertrouwen, flexibiliteit en ontspanning in het leven. Kortom je vitaliteit. Vitaliteitkunde

Neem contact op