Samen alleen

In deze gekke tijd van Corona voel ik verbinding en eenzaamheid tegelijkertijd. Zijn veel mensen samen alleen. Hoe is dat voor jou?

Dualiteit van verbinden en autonomie

1,5 meter afstand bewaren van elkaar en onderzoeken welke ruimte daarin is om toch ieder apart samen te kunnen zijn. Soms voelt het prima, een andere keer ongemakkelijk. Vanuit mijn introverte voorkeur, gedij ik prima. Vanuit mijn kinesthetische voorkeur om in verbinding te zijn en aan te raken mis ik voeding.

Het doet me denken aan momenten uit mijn kindertijd, waarbij het vaak óf mijn zusje óf ik was. Of ik!? Of jij?! Natuurlijk hoorden we de kreet “Samen spelen” als de een het speelgoed van de ander wilde, maar wat betekende dat in die tijd? Dat ik ruimte moest maken voor die ander. We deelden dan wel ons speelgoed, als het moest, maar voelden ons beiden alleen, al leek het er voor de buitenwereld op dat we sámen speelden. We lieten zien wat wenselijk was en gaven voorrang aan het ‘goed-doen’ en ‘lief-zijn’ ten opzichte van onze werkelijke behoefte: ruimte om alleen te spelen, zelf te bewegen en eigen keuzes te mogen maken daarin. De ruimte nemen om ja te zeggen tegen onze eigen behoefte, ook al houdt dat in dat je dan nee zegt tegen de behoefte van de ander.

Ja zeggen tegen de ander, is nee zeggen tegen jezelf.

Het start al bij de geboorte

Ik ken de eeuwige strijd van onzekerheid tussen ik en de ander, tussen samen en alleen zijn, in verbinding zijn of me eenzaam, afgesloten en geïsoleerd voelen… Vanuit mijn levenservaringen heb ik aangeboren talenten verder kunnen ontwikkelen en daarmee het archetype ‘verzorger’ tot bloei kunnen brengen.

In ieder mens leven meerdere archetypes en onze levenservaringen nodigen ons uit tot ontwikkeling van de verschillende types. Afhankelijk van zowel de ervaring als de betekenis die jij als mens aan de ervaring geeft, ontwikkel je in meer of mindere mate jouw archetypes.

Ze vormen je hulpbronnen en je hindernissen en je kunt ze in meerdere aspecten en patronen tegenkomen. Ze ontstaan vanuit jouw systeem van afkomst en leven voort in jou. Direct vanaf je geboorte ervaar je de invloeden waaraan jouw systeem van herkomst aan heeft bloot gestaan.

Wat veel mensen niet weten is dat deze ervaringen al 9 maanden voor je geboorte beginnen. En heel veel belemmerende aspecten in jouw handelen en gedachtestroom komen voort uit de verbinding met je moeder, wist je dat? De plek waar je bent ontstaan, de eerste verbinding en versmelting bent aangegaan en ook de eerste verbinding en versmelting die je los hebt moeten, leren laten. Het begin van de keuzes en de innerlijke behoefte naar voeding, aanraken en intieme verbinding, in veiligheid en vrijheid tegelijkertijd.

Samen zijn versus alleen zijn

Trouw zijn aan jezelf

Herinner je het volgende wanneer je niet trouw bent aan jezelf geldt:
“Ja zeggen tegen de ander, is nee zeggen tegen jezelf”.

Vaak voelen we ons onnodig schuldig als we ‘Ja’, zeggen tegen onszelf en dat een ‘Nee’ inhoudt ten opzichte van een ander, maar de ander is ook autonoom en heeft recht op een zuivere benadering van jou vanuit jouw wezenlijkheid. Als tweede kan de ander vaak veel meer aan dan je denkt. Dus maak de keuze om trouw te zijn aan jezelf en neem eventuele schuldgevoelens voor lief.

Van daaruit ontstaat ruimte voor zowel de ander áls jezelf. Dus laten we er Zowel ik! Als jij! van maken, zodat er ruimte is voor ons allebei. Dat is niet egoïstisch! En je hoeft je er ook niet schuldig over te voelen.

“Ben trouw aan jezelf”. Ik hoorde het vaak in mijn opleidingen en coachtrajecten, net als de opmerking: “Zorg goed voor jezelf”, maar hoe doe je dat wanneer je eigenlijk alleen geleerd hebt hoe je voor anderen kan zorgen? Je een copingmechanisme hebt ontwikkeld waarbij je haarfijn aanvoelt wat de ander nodig heeft en dat zonder moeite kan bieden of faciliteren?

Trouw zijn aan jezelf is trouw zijn aan dat wat je nodig hebt, aan jouw behoeften, denk aan:

  • Autonomie
  • Eigenheid
  • Verbinding

Lichaamstaal

De persoon die graag samen is maakt dat zichtbaar in non-verbale uitingen, in lichaamstaal, net zoals degene die liever alleen is dat doet. BML, Body & Mind Language en mijn opleidingen tot BML Coach & Trainer hebben mij inzichten en ervaringen gebracht die ik nu in elk coachtraject en elke training meeneem. Het lichaam vertelt ons wat het nodig heeft, welke behoefte er leeft. Ook al wordt het gevoel wellicht onderdrukt, het lichaam liegt nooit, waardoor lichaamstaal meer zegt dan 100 woorden.

Onderzoeken hoe we in verbinding kunnen zijn met onze staat van ‘zijn’ in plaats van onze staat van ‘doen’ en zoekend naar goed-doen en vol-doen. Je bent al goed zoals je bent en straal dat maar uit! Voel je ergens een belemmering? Spanning? Weet dan dat niet alles alléén of met zélf doen op te lossen is. Ontdek dan de kracht van samenwerken en laat je een keer bewegen.

Ook in onze opleidingen nu kijken we naar de balans tussen samen en alleen en ontstaan nieuwe vormen. Vormen die passend zijn bij mij, bij ons en waar Aago voor staat. Vormen die we met passie tot uiting brengen zodat we samen alleen kunnen ZIJN.


Studiekosten blijven aftrekbaar in 2020, lees hier hoe
Er zijn weer gratis ontwikkeladviestrajecten vanuit de overheid beschikbaar voor jou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *