De betovering van taal

Hoe bewust ga jij om met taal?

Als NLP-deskundige kan ik je vertellen dat taal een groot effect heeft op je welzijn. Taal wordt bij wikipedia omschreven als een specifiek menselijke capaciteit die ingezet wordt om te communiceren. Tegelijkertijd is deze specifiek menselijke capaciteit zo complex en veelvuldig  inzetbaar dat we al snel op complexe communicatie uitkomen. Bij complex denk ik ook meteen aan de verschillende talen die ik ken waarmee we kunnen communiceren.

  • Ik geef je diverse vormen van taal, waarvan ik als kind niet eens besefte dat ze bestonden, laat staan dat deze verschillende taalvormen ook nog eens verschillende effecten zouden kunnen hebben!
  • Gebarentaal
  • Geschreven taal
  • Gesproken taal
  • Symboliek
  • Non-verbaal
  • Vakjargon
  • Computertaal

Ok, de laatste is niet echt uit mijn kindertijd, maar wel een taal waar ik niet mee opgegroeid ben.

En om er maar eens aanname tussendoor te doen: In alle gevallen wordt ervan uitgegaan dat wij, mensen de capaciteit hebben deze vormen van taal te ontcijferen, te begrijpen en te hanteren om met elkaar te communiceren. Toch kom ik nog met grote regelmaat situaties tegen waarbij duidelijk sprake is van onduidelijkheid of onbegrip over de communicatie van de ander. Wanneer dit ook bij jou wel eens het geval is kun je hierover met degene waarbij je miscommunicatie ervaart in gesprek gaan en uitzoeken waarin jullie (wellicht) verschil van betekenis van woorden hanteren. In de Nederlandse taal hebben we namelijk met woorden met een dubbele betekenis te maken. Welke betekenis dat is, wordt  pas duidelijk als het woord in een zin geplaatst wordt. Voorbeelden van deze woorden zijn: bank, kussen, kaart, tocht, bloem, keer, bes en bot, maar misverstaan van woorden en zinnen is snel gemaakt en miscommunicatie is dan ook niet voor niets een vaak voorkomend fenomeen.

Wanneer we naar het communicatie model van Albert Mehrabian kijken, zien we in zijn onderzoek dat hij tot de conclusie komt dat wij mensen vooral betekenis halen uit de intonatie en de klankkleur van woorden. Slechts 7% van onze communicatie is VERBAAL, bestaat uit woorden. 93% van onze communicatie is dus NON-VERBAAL. (lichaamshouding, ademhaling, gebaren, oogbewegeingen, tonatie, ritme, volume, klankkleur). Zie voor meer informatie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Mehrabian

In coaching en counseling werk ik veel met taal. Luister ik nauwkeurig naar de woorden die jij gebruikt en kunnen we samen uitzoeken welk effect deze hebben op jouw welzijn en op jouw gezondheid. Soms zit in de woordkeuze die je gebruikt al het antwoord voor een probleem waar je mee loopt, de kunst is alleen om deze taal te horen, te verstaan en te begrijpen. Hierdoor kan ik voor je toveren met taal!

Met wat ik nu weet, zeg ik: “Toch knap van ons allen dat we elkaar nog zo vaak verstaan…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *