Wat is assertiviteit en hoe wordt je assertief?

Beter leren communiceren, een steviger gevoel van zelfvertrouwen, meer energie en plezier in je leven en werk. Dit bereik je sneller als je assertief kunt zijn, grenzen kan stellen. Wat is dat eigenlijk: assertief zijn? Als je assertief bent dan sta je in verbinding met jezelf én met anderen. Er is ruimte om te groeien en te leren. Je behaald betere resultaten, zowel in je werk als privéleven. Een van de manieren om je assertiviteit te vergroten is het volgen van een NLP-training. Het sleutelwoord bij assertiviteit is communicatie. Met de trainingen van Aago leer je alles op het gebied van succesvolle communicatie.

Een terugblik op 2020

Toen Mieke Kox en ik in 2019 onze eerste Masterclass Grenzen gaven, waren we totaal niet bekend met ‘Corona’ en ook niet met termen als ‘1,5 meter regel’ of ‘blokjesverjaardag’. In voorbereiding op onze nieuwe Masterclass Grenzen gingen we daarom eerst op onderzoek uit. Hoe konden we onze Masterclass Grenzen nu vorm geven? Was er verandering in het thema ‘grenzen’ ontstaan door deze bijzondere situatie?

Als eerste kwamen we in aanraking met thema ‘meebewegen’ en ‘meedragen’. Wanneer is meebewegen of meedragen zinvol? Geeft het je energie? En wanneer is meebewegen wel zinvol, maar tegelijkertijd ook een energievreter en hoe is het dan als je op een zinvolle manier mee kan bewegen die je géén energie kost en mogelijk zelfs ook nog energie oplevert?
We voegden dit thema toe aan onze masterclass over grenzen gaan voor 04 december 2020 en ik zag overeenkomsten met assertiviteit. Zie jij ook het verband met jouw assertiviteit in deze tijd?

Gebonden versus Verbonden, welke optie kies jij?

Wat is assertiviteit?

De meeste mensen denken bij het woord assertiviteit aan: “voor jezelf opkomen”. Hoewel deze gedachte klopt, is het natuurlijk heel belangrijk hoe je voor jezelf opkomt. Neem je geen blad voor de mond, dan loop je het risico op botsingen met anderen die het niet met jou eens zijn. Bij assertiviteit hoort dan ook de ander met respect behandelen, zowel in verbale als in non-verbale communicatie. Dit betekent dat je gevoelens en gedachten het best kunt uitspreken, maar ook goed moet luisteren naar de gedachten en meningen van anderen. Zo behoud je goed contact met andere. Of het nu om familie, vrienden of collega’s gaat. Assertiviteit gaat niet over één persoon. Assertiviteit gaat over de communicatie tussen twee of meer personen. En hoe anders kan je het ervaren wanneer het je wordt gevraagd in plaats van medegedeeld? Opgelegd?

Assertiviteit heeft ook te maken met het sluiten van een compromis. Je gaat niet alleen voor je eigenbelang. Je luistert ook naar argumenten van anderen. Je probeert er samen uit te komen. Kom je teveel voor jezelf op dan kan dit ten koste gaan van de relatie. Ben je te passief dan kan dit ten koste gaan van de relatie met jezelf.

Een assertief persoon beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Grenzen stellen
 • “Nee” kunnen zeggen
 • Beslissingen nemen
 • Zeggen wat je denkt
 • Communiceren in conflicten.

Als je assertief bent dan durf je “nee” te zeggen en weet je ook hoe je dat moet doen, zonder de ander te kwetsen. Binnen het begrip assertiviteit zijn drie niveaus te onderscheiden:

 1. Sub-assertief: je voelt je snel onzeker, durft niet goed “nee” te zeggen of aan te geven wat je wel en niet wilt.
 2. Assertief: je uit je gevoelens op een vriendelijke manier, kunt op een goede manier feedback geven, komt voor jezelf op zonder de ander te kwetsen.
 3. Agressief: je houdt weinig of geen rekening met anderen en probeert alles naar je eigen hand te zetten. Je verdraagt slecht tegengas en hebt de neiging de ander te kleineren.

Hoe word je assertief?

Heb je gemerkt dat je niet assertief genoeg bent – met andere woorden: je bent passief of “laat over je heen lopen”? Of ben je juist te agressief – heb je snel “ruzie” en hebben mensen de neiging niet meer naar je te luisteren of heb je het gevoel dat mensen je ontwijken als het om communicatie gaat? Je kunt tal van tips vinden op het internet om assertiever te worden. Een andere optie is een cursus volgen, een NLP training gesprekstechnieken bijvoorbeeld. Je wordt niet in één dag assertief, je zult regelmatig moeten oefenen om je de technieken eigen te maken.
Als je assertiever bent dan kun je beter omgaan met lastige mensen in je omgeving, je grenzen bewaken, “nee” zeggen en de lichaamstaal krachtiger maken (non-verbale communicatie).

Tips en oefeningen

Enkele tips om assertiever te worden:

 • Zeg “nee” als je iets niet wilt.
 • Doe geen dingen tegen je zin.
 • Als je iets wilt vragen of zeggen, stel het niet uit.
 • Hou rekening met andere, maar cijfer jezelf niet weg.
 • Je kunt conflicten vaak vermijden door vriendelijk te zijn en te blijven.

Assertiviteitstraining met NLP

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een methode waarmee je inzicht krijgt in je gedachtenpatronen, communicatie, emoties en gedrag. NLP is bij uitstek geschikt om assertiever te worden (of juist minder). Dit met als doel: betere communicatie met anderen, zowel verbaal als non-verbaal. Er zijn verschillende mogelijkheden: de NLP introductietraining bestaat uit 6 avonden waarin je je gesprektechnieken leert verbeteren en jezelf persoonlijk kunt ontwikkelen. De training NLP gesprekstechnieken kan je geheel online volgen, zelfstandig en in je eigen tijd en tempo. Je leert de basistechnieken van NLP en hoe je deze kunt inzetten voor een meer succesvolle communicatie en assertiviteit.

Liever een persoonlijk ontwikkeltraject voor meer assertiviteit?
Dat kan natuurlijk door je persoonlijk te laten coachen, waarbij je ook de mogelijkheid hebt om jouw (familie)systeem in beeld te brengen en te onderzoeken. Wil je dat in de vorm van pyschosociale therapie? Dan bestaat de mogelijkheid dat jouw zorgverzekeraar dat (deels) vergoed.

Meebewegen in Corona Maatregelen

In al onze contactmomenten respecteren en volgen wij met onze trainingen de regels van het RIVM tijdens onze trainingen. Zie hiervoor ook onze aangepaste werkwijze en maatregelen in deze tijd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *